„Śmiercionośne myśli. Dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat”. Recenzja książki

Roland Baader, Śmiercionośne myśli. Dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat, tłum. Tomasz Gabiś, Wydawnictwo WEKTORY, Wrocław 2009, ss. 240

            Roland Baader w swej arcyciekawej książce pod tytułem „Śmiercionośne myśli. Dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat” usiłuje pokazać czytelnikowi mentalne struktury i paradygmaty poznawcze determinujące powstawanie totalitarnych, socjalistycznych ideologii. Uzmysławia szkodliwość pewnych idei, utopii, koncepcji ekonomicznych, społecznych, doktryn politycznych i filozoficznych, które mają swą genezę w umysłach intelektualistów, zostały rozpowszechnione za sprawą inteligencji, a w konsekwencji doprowadziły do niepotrzebnych oraz niezwykle szkodliwych społecznie rewolucji socjalistycznych, powstania niszczących europejską cywilizację partii, instytucji i ruchów społecznych, a także systemów totalitarnych.

            Bezcennym walorem publikacji jest zdolność autora do ukazywania faktycznych zależności pomiędzy określonymi czynnikami, które uwarunkowały takie, a nie inne zdarzenia w dziejach społeczeństw. Przykładowo obrazowo zarysowuje związek wybranych zbrodni z przeszłości z koncepcjami ekonomicznymi czy politycznymi. Nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do faktów historycznych, lecz mówi również bez owijania w bawełnę o współczesności, to znaczy o „miękkich wersjach totalitaryzmu” oraz jego przejawach, takich jak na przykład państwo socjalne, „wielokulturowość”, „polityczna poprawność”.

            Jednak tak naprawdę przyczyną wszystkich idei, które wywołały proces gnilny w naszym społeczeństwie nie były tylko zgubne idee, lecz także to, co zainspirowało ich twórców. Roland Baader z wielką precyzją wyjaśnia, co to były za czynniki oraz do czego w konsekwencji doprowadziły ludzkość. Ukazuje słabość intelektualną ludzi przecenianych pod względem jakości wytworu ich myśli, zwłaszcza przez zwolenników wprowadzania rozwiązań unijnych i w ogóle zachwycających się Unią Europejską jako pewnym gwarantem powszechnego dobrobytu. W obliczu tego rewelacyjny jest tekst pod tytułem „Unia Europejska na drodze do moralno-ideologicznej dyktatury”. Pozwala zauważyć nieraz słabo widoczne gołym okiem destruktywne działanie tej instytucji na nasze życie.

            Autor przeprowadza zwłaszcza bardzo celny atak na lewicę w rozdziale poświęconym Szkole frankfurckiej, a także na dwudziestowieczną prawicę niemiecką. Obnaża tym samym istotę funkcjonowania mechanizmów, które na przestrzeni lat okazały się nietrafionym pomysłem, a które Polacy nierzadko bezmyślnie kopiują lub pragną wdrażać w Polsce jako te lepsze od rodzimych, albowiem sprowadzone z zachodu. Zarysowuje obraz zastępczej religii, która zaczyna być wszechobecna i ukazuje jej słabość.

            Jednocześnie Roland Baader z ogromną dokładnością analizuje koncepcje społeczne, ekonomiczne, polityczne i inne, które pojawiały się na przestrzeni wieków i weryfikuje je w kontekście ich przydatności, to znaczy skutków dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Dzięki temu wnioskuje o tym, które były zbyt bardzo przeceniane, a które niesłusznie niedoceniane.

            Funkcjonalny jest bardzo dobrze przemyślany układ książki. Otóż autor odpowiada w niej na kolejne pytania: kto? co? jak? dlaczego? dokąd? przybliżające do końcowej konstatacji i jednocześnie postulatu, by: „zgasić piekielny ogień socjalizmu!”. U ich podstaw leży sformułowana we wstępie teza, że: „Wszystkie społeczne katastrofy XX wieku: marksizm-leninizm, bolszewizm, komunizm, socjalizm, narodowy socjalizm, faszyzm, maoizm, neomarksizm, rasizm, militaryzm i hipernacjonalizm najpierw zalęgły się jako idee i koncepcje w głowach intelektualistów…”.

            Jednakże najciekawszy jest proces poznawczy, który Rolanda Baadera doprowadził do tych przemyśleń, a który zaprezentował na kartach książki pod tytułem „Śmiercionośne myśli. Dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat”.  To publikacja warta polecenia tym, którzy chcą się dowiedzieć między innymi tego na czym polega fenomen Unii Europejskiej, jak nie dać się zwieść ideom i jak analizować koncepcje. Zdecydowanie lektura obowiązkowa dla wszystkich czytelników portalu konserwatyzm.pl!

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa WEKTORY: http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=13

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *