Środowiska homoseksualne – najlepsi nauczyciele lobbingu

Sprawa moje wywiadu dla portalu onet.pl, a precyzyjniej rzecz ujmując moje opinie dotyczące homoseksualizmu i zachowań homoseksualnych, mają swoje dalsze życie (tutaj). Oto bowiem, na ręce Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wpłynęło pismo od stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” z Torunia. Pismo dostępne jest tutaj (tutaj).

Sygnatariusze owego listu domagają się postawienia mnie przed Senacką Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich między innymi za stwierdzenie, że „homoseksualizm można uznać za pewne wynaturzenie”. Autorzy listu przetaczają też inne moje wypowiedzi z tego wywiadu i stwierdzają, że postawienie mnie przed wyżej wymienioną komisją jest konieczne ze względu na moje, nie odpowiadające godności senatora, zachowanie.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, oraz całe prezydium Senatu, nie przychylili się do tego wniosku, prosząc mnie jednocześnie o pewne wyjaśnienia w tej sprawie. Z wyjaśnieniami tymi można się zapoznać tutaj (tutaj).

W swoim stanowisku stwierdzam jasno, że wypowiedzi swoje co do ich treści podtrzymuje. Podtrzymuję też twierdzenie, iż homoseksualizm jest niezgodny z naturalnym porządkiem rzeczy. Deklaruję jednocześnie, iż ubolewam nad faktem – jeśli taki miał miejsce – że moje słowa mogły kogoś urazić. Będę się starał na przyszłość tak formułować swoje myśli, aby z jednej strony jak najmniej raniły one osoby, które moja wypowiedz dotyczy, jednak z drugiej strony, aby jasno wyrażały mój pogląd, że akty i zachowania homoseksualne oraz lansowanie homoseksualnego stylu życia jest niezgodne z naturalnym porządkiem rzeczy

Sprawa ta jest dla mnie niezwykle interesująca. Pokazuje bowiem ogromną sprawność i skuteczność lobbingową wyżej wymienionych środowisk. Myślę, że wiele innych grup społecznych , w tym środowiska konserwatywne, powinno się uczyć od grup homoseksualnych skutecznego stosowania społecznego nacisku. Tak, środowiska homoseksualne to najlepsi nauczyciele współczesnego lobbingu. Na szczęście lobbing ten nie jest jeszcze skuteczny wobec wszystkich.

Jan Filip Libicki

www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *