„STOP LAICYZACJI”

Rzeszów, 20.09.2012 r.

STANOWISKO
WOBEC BILBORDÓW
PROPAGUJĄCYCH ATEIZM

To rozpoczęcie Roku Wiary jest przyczyną ateistycznych ataków !

„Wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną” – mówi do nas Ojciec Święty Benedykt XVI w motu proprio Porta Fidei. Dokument ten został wydany w związku z rozpoczynającym się 11 października Rokiem Wiary.
Nie mamy wątpliwości, że nie jest przypadkiem, iż w tym samym czasie grupy lewicowe w naszym kraju podejmują na ulicach naszych miast, podobno również w Rzeszowie, akcję propagowania ateizmu za pomocą bilbordów. Odczytujemy te działania jako prowokację. W wypowiedziach promotorów pobrzmiewa nuta nadziei, że katolicy zajmą jakieś skrajne, nieprzemyślane niedziałania, co pozwoli ukazywać nas jako oderwanych od społeczeństwa ekstremistów.
W odpowiedzi na groźne procesy cywilizacyjne coraz wyraźniej widoczne w naszym kraju podjęliśmy współpracę pod hasłem „Stop laicyzacji”. Nasze organizacje apelują do wszystkich katolików, by nie dali się sprowokować. Nasze świadectwo, o którym mówią przywołane na wstępie słowa Benedykta XVI, nie może polegać na podjęcia działań prawnych, skoro w demokracji liberalnej, w jakiej obecnie żyjemy, publiczne propagowanie ateizmu uważane jest za równoprawne moralnie z głoszeniem Wiary. Jest to dobra okazja dla refleksji, czy taki relatywizm jest odpowiedni. Czy nie jest tak, że na dłuższą metę tzw. neutralność światopoglądowa państwa to jednak dążenie do dominacji wrogów religii. Z całą pewnością jednak nie zmienimy tego stanu rzeczy, wdając się w nieodpowiedzialne utarczki z propagatorami ateizmu. Jest jednak granica nieprzekraczalna. Jeżeli w związku z zapowiadanymi atakami dojdzie do naruszeń prawa polegających na „obrażaniu uczuć religijnych”, podejmiemy stosowne kroki.
Dla katolików publiczne propagowanie ateizmu jest obrażaniem Pana Boga. Dlatego po uzgodnieniu z władzami duchownymi ustalone zostało, że piątego października, w pierwszy piątek miesiąca, odbędzie się całodniowe nabożeństwo ekspiacyjne. Głównym miejscem modlitwy będzie kościół św. Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie, gdzie w godzinach wieczornych Ksiądz Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny odprawi Mszę św. O szczegółowym kalendarzu, będziemy informować. Chcemy, by przez cały dzień w tej świątyni trwała modlitwa, również w intencji tych wszystkich, którzy zbłądzili tak daleko, że obecnie podejmują się działań mających na celu publiczne obrażanie Pana Boga.
APELUJEMY DO ORGANIZACJI KATOLICKICH, GRUP MODLITEWNYCH,
WSZYSTKICH KATOLIKÓW O LICZNY UDZIAŁ W MODLITWIE EKSPIACYJNEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 5 PAŹDZIERNIKA BR., W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA.
Chcemy przeprosić Pana Boga za publiczne propagowanie w naszym kraju tendencji laickich, ateizmu. W tych dniach środowiska lewicowe zapowiedziały, ponoć również w Rzeszowie, eksponowanie na ulicach miast bilbordów o takich treściach. Modlić się chcemy również o opamiętanie tych wszystkich, którzy podejmują się takich działań.
Prosimy wszystkich wiernych o liczny udział a zorganizowane grupy chcące uczestniczyć w modlitwach piątego października o kontakt, tak by można było ułożyć całodniowy program, by nasza przebłagalna modlitwa trwała nieprzerwanie przez cały dzień.
O godzinie 17 30 w kościele Św. Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie, Pasterz Diecezji Rzeszowskiej, Ksiądz Biskup Kazimierz Górny odprawi Mszę św., podczas której będziemy za te zniewagi przepraszać Najświętsze Serce Pana Jezusa .

Kazimierz Jaworski
Senator RP
Koordynator „STOP LAICYZACJI”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *