Ziętek-Wielomska: Neokolonializm, czyli proletaryzacja państw i narodów. Jego powstanie i upadek

Neokolonializm stanowi bez wątpienia mocno udoskonaloną wersję kolonializmu, który charakteryzował się otwartym używaniem przemocy, a przez to był widoczny dla wszystkich – ofiar, „katów” i obserwatorów. Wszystko to czyniono jawnie, i to nawet w świetle prawa. Kolonie miały swój własny status uregulowany normami prawa międzynarodowego. Państwa kolonialne w drodze różnych porozumień przyznawały i uznawały swoje prawa do kolonii, terytoriów zamorskich, protektoratów, kondominiów etc. Przykładem tych praktyk była konferencja berlińska, zwana także konferencją kongijską, która odbywała się w latach 1884-1885 w celu ustaleniu podziałów aneksji terytorialnych w Afryce. Jednym z jej postanowień było choćby ustanowienie obszaru […]

Wielomski: BRICS, czyli przyszłość

Na szczycie BRICS, mającym miejsce w RPA, tworzące tę organizację międzynarodową państwa podjęły decyzję o przyjęciu w swoje szeregi Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Argentyny i Etiopii. Obserwatorzy i komentatorzy nieuważani czy też zindoktrynowani przez liberalne media, należące do zachodnich koncernów, najwięcej miejsca poświęcili wykpiwaniu przyjęcia Etiopii – państwa bardzo ubogiego i mocno uzależnionego od zagranicznej pomocy gospodarczej. Miałoby to świadczyć o przekształcaniu się BRICS-u w klub państw trzeciego świata, biedoty żebrzącej o zachodnie kredyty i technologie. Obserwatorzy bardziej uważni zwrócili uwagę na […]

Wielomski: Koniec eonu?

Znalazłem dziś w Internecie wykres, wedle którego PKB grupy BRICS przerósł PKB grupy G7. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że coś tam jest źle i tendencyjnie podliczone, iż dochód PKB na głowę na Zachodzie jest znacznie wyższy niż w BRICS, które zamieszkuje znacznie więcej ludzi, etc. Prawda jest jednak taka, że – bez względu na to czy PKB BRICS już przerósł PKB G7, czy tylko je dogania – to przewaga Zachodu nad światem, jego supremacja, kurczy się i to dosłownie każdego dnia, a tabele pokazujące tendencje […]

Nowy numer „Nowoczesnej Myśli Politycznej” do pobrania w PDF. Temat numeru: sojusz rosyjsko-chiński i BRICS

Dziś ukazał się nowy nr „Nowoczesnej Myśli Narodowej”, poświęcony #BRICS i sojuszowi #Rosja-#Chiny. Słowem, o nowym i wolnym świecie wielobiegunowym rodzącym się na naszych oczach, bez dominacji zmierzchającego Zachodu i kolejnych wojen wywoływanych przez #StanyZjednoczone. Czasopismo można pobrać darmo w PDF: