Szlęzak: „Bolek” w ukraińskim deficycie budżetowym

W minionych dwóch dniach i dzisiaj miały miejsce istotne wydarzenia polityczne. To, które z nich było najważniejsze dla tej części społeczeństwa, która interesuje się polityką, pokazuje poziom kultury politycznej. Przed dwoma dniami Jarosław Kaczyński podał w wątpliwość swoją dotychczasową politykę wobec Ukrainy. Dzisiaj ogłoszono, że podpisy Lecha Wałęsy pod ubeckimi dokumentami są autentyczne, ergo Wałęsa był współpracownikiem SB. Druga wiadomość, to katastrofalny deficyt budżetowy i jednocześnie podany przez GUS wzrost PKB poniżej trzech procent. Co z tych faktów jest najważniejsze, a co jest najbardziej roztrząsane? […]