Rękas: Ukraina i koniec światowej hegemonii USA

Analiza polityczna i rozchwiane stany emocjonalne nie idą za sobą w parze, dlatego o powstrzymanie się od dalszej lektury proszone są osoby, które nie umieją wyjść poza wykrzykniki i wołacze w rodzaju „wojna to szaleństwa!” oraz „jak tak można strzelać do ludzi!”. Wojny i strzelanie do bliźnich są naturalnymi stanami i zachowaniami ludzkości czy to lubimy, czy nie – po dawnemu zatem zostaje nam ustalanie faktów i szukanie ich wyjaśnień. Także w odniesieniu do wojny na Ukrainie. Demilitaryzacja poprzez wojnę Fakty zaś, w oparciu o […]

Ziętek-Wielomska: Konsens Waszyngtoński a schizofrenia polskiej prawicy

Upadek Związku Radzieckiego rozpoczął nową erę w stosunkach politycznych świata. Rywalizacja dwóch mocarstw – lądowego i morskiego skończyła się przegraną tego pierwszego. Zwycięstwo USA jako światowego hegemona zostało przez Francisa Fukuyamę ogłoszone końcem historii, a jego geopolitycznym wyrazem miał być tzw. Konsens Waszyngtoński. Pojęcie Konsensu Waszyngtońskiego zostało po raz pierwszy przedstawione w artykule z 1989 roku przez Johna Williamsona, ekonomistę z Institute for International Economics, międzynarodowego think-tanku ekonomicznego z siedzibą w Waszyngtonie. Williamson użył tego terminu do określenia wspólnych wytycznych polityki zalecanej ówcześnie głównie krajom […]