Wielomski: W poszukiwaniu źródeł teorii stosunków międzynarodowych Thomasa Hobbesa

Stan badań i dyskusji Thomas Hobbes (1588-1679) był myślicielem niezwykle oryginalnym i nieschematycznych. Stąd tak częste i zaciekłe spory, które pojawiają się zawsze, gdy próbuje się go klasyfikować wedle współczesnych politologicznych siatek pojęciowych. W literaturze od lat mają miejsce niekończące się dyskusje czy filozof ten winien być uznany za ojca totalitaryzmu, liberalizmu czy też wolnorynkowego autorytaryzmu w rodzaju Chile gen. Augusto Pinocheta[1]? Podobnie i kwestia przypisania go do ojcostwa którejś z uznanych teorii stosunków międzynarodowych zawsze budziła duże kontrowersje pośród badaczy. O ile problemy z […]

Wielomski: Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) zawsze miał złą prasę i cieszył się fatalną opinią. Za życia ustawicznie zarzucano mu ateizm, co w czasie wojen religijnych, gdy anglikanie i purytanie wyżynali się masowo z powodu różnic teologicznych, było wyjątkowo ciężkim zarzutem. Purytanie, a potem liberałowie, zarzucali mu afirmację politycznego despotyzmu i tyranii, gdy ówcześni konserwatyści widzieli w nim równocześnie ideologa buntu, głoszącego, że państwo pochodzi z umowy społecznej, jak i doktrynera królewskiego despotyzmu, gdy z anarchicznego stanu natury państwo już powstało. Nic więc dziwnego, że w późniejszej tradycji […]

Wielomski: Thomas Hobbes. W poszukiwaniu źródeł jego teorii stosunków międzynarodowych

Stan badań i dyskusji Thomas Hobbes (1588-1679) był myślicielem niezwykle oryginalnym i nieschematycznych. Stąd tak częste i zaciekłe spory, które pojawiają się zawsze, gdy próbuje się go klasyfikować wedle współczesnych politologicznych siatek pojęciowych. W literaturze od lat mają miejsce niekończące się dyskusje czy filozof ten winien być uznany za ojca totalitaryzmu, liberalizmu czy też wolnorynkowego autorytaryzmu w rodzaju Chile gen. Augusto Pinocheta[1]? Podobnie i kwestia przypisania go do ojcostwa którejś z uznanych teorii stosunków międzynarodowych zawsze budziła duże kontrowersje pośród badaczy. O ile problemy z […]

Ogólnopolska Konferencja pt. „Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa” (12-14 stycznia 2017 r., Mogilno)

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której motyw przewodni stanowić będzie filozofia polityczna Thomasa Hobbesa. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad głównymi elementami twórczości filozofa z Malmesbury, ze szczególnym uwzględnieniem rozważań o: wolności, uprawnieniach, umowie społecznej, stabilności społeczeństwa, legitymizacji władzy politycznej oraz stosunku państwa do religii. Mile widziane będą również tematy poświęcone krytyce i interpretacji spuścizny Hobbesa. Wydarzenie będzie miało miejsce w kameralnych wnętrzach mogileńskiego klasztoru, które niewątpliwie sprzyjają naukowym dysputom. Oprócz referatów przewidujemy również panele dyskusyjne moderowane przez profesorów specjalizujących […]