Wielomski: Donoso jako liberał?

Poproszono mnie o zrecenzowanie książki prof. KUL Jana Kłosa Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa, wydanej w Lublinie w 2017 roku. Książkę złapałem w ręce z dużym zainteresowaniem, a pierwszą moją myślą było, że autor ubiegł mnie, gdyż już od kilkunastu lat myślę o napisaniu opracowania o filozofii politycznej tego hiszpańskiego konserwatysty, i jakoś ciągle nie mogę się do napisania tej rozprawki zabrać. Przyznam, że książka bardzo mnie zaskoczyła. Nie dlatego, że Autor dokonał jakichś odkryć dotyczących Donosa, gdyż korzystał z […]