Rękas: To my jesteśmy ci źli?

Uczestniczymy obecnie w przemianach porządku światowego, objawionego ludzkości wraz z zakończeniem istnienia ZSSR. Już sama legenda „upadku komunizmu” jest jednak na tyle fałszywa, że nakazuje zastanowić się nad prawdziwą genezą obecnych procesów, bez zrozumienia której nie sposób pokusić się o najogólniejsze choćby prognozy przyszłości. Naturalna ewolucja kapitalizmu Przede wszystkim więc Związek Sowiecki bynajmniej nie upadł, lecz został zdradzony i sprzedany przez swoje kierownictwo, zainteresowane rozkradzeniem gigantycznego majątku wytworzonego przez państwo sowieckie i dołączeniem do już wówczas realizowanego neoliberalnego projektu globalistycznego, dla którego ZSSR był istotną […]

Rękas: Cel: zniszczyć chrześcijaństwo

  Wielokrotnie w przeszłości Kościół znosił cierpienia w świecie materialnym, by przetrwać w wymiarze duchowym. Dziś jednak cierpienie pochodzi przede wszystkim właśnie ze słabości duchowej – mówił w swym wystąpieniu ks. Jovan Plamenac, jeden z gości konferencji „Identyfikacja czynników niszczących Kościół: Komu zależy na wierze i jak możemy walczyć o jej zachowanie?” zorganizowanej 30. stycznia w Belgradzie przez Center for Geostrategic Studies. Organizatorzy wydarzenia chcieli zwrócić uwagę na narastającą skalę ataków na oddane tradycji chrześcijańskiej wspólnoty religijne, a także coraz powszechniejsze łamanie praw ludzi wierzących, także […]

Rękas: Praca domowa

Polacy powracający do kraju z emigracji zarobkowej na Zachodzie jako jeden z motywów podają często troskę o poziom edukacji swoich dzieci. W oczach wielu emigrantów polska szkoła, tak krytykowana i wkrótce znów reformowana – nadal wydaje się lepsza od np. angielskiej. Skąd takie przekonanie? W dyskusja internetowych powtarza się argument, że „w Polsce więcej się od dzieci wymaga!”. Coś, co bywa zmorą rodziców w Polsce, ogrom materiału do samodzielnego przerobienia, ilość prac domowych i testów – dla pozbawionych takich atrakcji polskich mieszkańców UK okazuje się […]

Rękas: Polska Schrödingera

Tak jak ostrzegano, doszło do rozdwojenia III Rzeczypospolitej. Rząd nie uznaje konstytucyjnych kompetencji prezydenta, jedna izba Sądu Najwyższego nie uznaje legalności drugiej, sądy powszechne ignorują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. O tym czy ktoś jest prawomocnie skazany, legalnie ułaskawiony, czy jest posłem nie decyduje już w Polsce prawo, ale sympatie partyjne. Każda z dwóch głównych partii wydaje się mieć własny system prawno-ustrojowy i własną jurysprudencję, do których się odwołuje, nie bacząc na protesty drugiej strony. Rząd może więc kazać podległej sobie policji wtargnąć do siedziby prezydenta i […]

Rękas: Silni, Zwarci, Gotowi. Podsumowanie polityki wschodniej III RP w 2023 r.

Jednym z nielicznych pozytywów mijającego roku jest fakt, że Polska i Rosja wciąż nie są w stanie pełnowymiarowej wojny. III RP, niestety, nadal pozostaje europejskim przodownikiem polityki antyrosyjskiej, odstając pod tym względem już nie tylko od Węgier i Słowacji, ale także od ogółu państw europejskich, w których stopniowo rośnie świadomość, że wojna na Ukrainie nie może być kontynuowana w nieskończoność. Prokijowska postawa Warszawy skazuje zatem polską dyplomację na nieuchronne osamotnienie, a więc i osłabienie pozycji międzynarodowej, co zresztą już bezwzględnie wykorzystuje… Ukraina, starając się wymuszać […]

Rękas: Polscy biali murzyni w UK

Kim są, a raczej kim się czują polscy imigranci zarobkowi w Zjednoczonym Królestwie? Niezależnymi specjalistami, którzy wreszcie znaleźli upragnione potwierdzenie swojej przynależności do klasy średniej, w postaci dochodów wystarczających na przeżycie od pierwszego do pierwszego? Zdeklasowanymi inteligentami? A przede wszystkim czy migrując do UK i podejmując się często szeroko rozumianych zajęć robotniczych – uważamy się w ogóle za 1) imigrantów, b) robotników? Zauważalne niekonsekwencje w samoidentyfikacji naszych za Kanałem, czyli mówiąc z akademicka wyraźne sprzeczności między tożsamością, a świadomością (zwłaszcza klasową) skłaniają do badań, nie […]