Wielomski: Gdzie są dwie korony?

Ostatnio wraz z Żoną wybraliśmy się do kina na Dwie korony w reżyserii Michała Kondrata. Jest to fabularyzowany dokument biograficzny o życiu o. Maksymiliana Marii Kolbego, lepiej lub gorzej znanego wszystkim, choćby z racji bezinteresownego oddania własnego życia w zastępstwie losowo wybranej ofiary w obozie w Oświęcimiu. Przyznam szczerze, że postać o. Kolbego dotąd kojarzyła mi się głównie z tym właśnie epizodem, kończącym jego życie. Za czasów komunistycznych był to epizod podkreślany i chętnie eksploatowany przez poprzedni system, który w ten sposób „oswajał” Polaków z […]