Krupa: Ad multos annos Pat Buchanan

It must have been in the Summer of 2005. On a warm southern Ontario evening my brother and I made the trip to the cinema complex at Mississauga’s Square One Plaza [Canada]. However, as we had done several times before seeing a movie, we made the traditional intellectual pit stop at the nearby Chapters [bookstore]. While my brother, ever the aviation fanatic, looked over the latest publications pertaining to his field of interest, I made my way over to the history and political science sections. […]

Buchanan: Czy pomnik Churchilla będzie następny?

Systematyczne znieważanie i opluwanie ludzi, których niegdyś honorowaliśmy, dopiero się rozpoczęło. Jest ono elementem rozprzestrzeniającej się rewolucji w sferze myśli i poglądów na temat korzeni i dziejów Ameryki. Na rozkaz gen. George’a Washingtona podpisana w Filadelfii Deklaracja Niepodległości została odczytana całej jego armii. Wysłuchawszy jej, żołnierze pomaszerowali do Bowling Green, gdzie odłupali głowę i obalili pomnik Jerzego III, a jego resztki postanowili przetopić na kule do muszkietów. Był to akt rewolucyjny, symboliczne zajęcie stanowiska. Lojalne niegdyś podmioty amerykańskie wypowiedziały posłuszeństwo królowi. Podjęły ostateczną walkę z […]