Lewicki: Spór kompetencyjny, dualizm prawny, chaos, anarchia, wojna domowa

Postępuje eskalacja sporu politycznego w Polsce, który obejmuje coraz więcej instytucji państwa i przybiera coraz groźniejsze rozmiary. Na obecnym etapie zasadniczą jego osnową jest kwestia prawomocności zastosowania w roku 2015 prawa łaski przez prezydenta Andrzeja Dudę wobec osób skazanych, wtedy nieprawomocnie, w sprawie dotyczącej działań CBA przy „aferze gruntowej”. Prawo łaski Prezydent zastosował przez uprawomocnieniem się wyroku, co wywołało, już wtedy, spory, których efektem była jakaś opinia Sądu Najwyższego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaprzeczający kompetencji sądów w rozstrzyganiu tej sprawy, a potem, sprzeciwiający się wyrokowi TK, […]

Ziętek-Wielomska: Za kilka lat świat będzie wyglądał zupełnie inaczej – manifest programowy kandydatki na kandydata na Prezydenta

Jednym z kandydatów Konfederacji w prawyborach i ew. kandydat na urząd Prezydenta Polski  jest Magdalena Ziętek-Wielomska. Zresztą jedyną kobietą w męskim gronie kandydatów. Przedstawiamy jej manifest programowy. Za kilka lat świat będzie wyglądał zupełnie inaczej – manifest programowy Dotychczasowy układ świata na naszych oczach rozpada się. Stany Zjednoczone tracą swoją mocarstwową pozycję, Unia Europejska trzeszczy w szwach, a na wschodzie pojawia się nowe, ambitne mocarstwo – Chiny. Wraz z postępującym upadkiem USA i UE załamaniu ulega model demoliberalizmu, który dla wielu wydawał się być punktem […]

Koniuszewski: Konstytucja – czas na decyzję

Przez Polskę, późną wiosną, przetoczyła się żywa debata na temat konieczności (bądź nie) uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, jak niekiedy doktryna prawa państwowego nazywa konstytucję. Była ona chwilami nawet zażarcie namiętna, gdyż w istocie dotykała nie tylko prawnych kontrowersji, odnoszących się do ustrojowych regulacji, lecz wymusiła wyłożenie kart na stół w dziedzinie ideowych podstaw, którymi kierują się te, czy inne, polityczne formacje reprezentowane w Sejmie. Jednym słowem: owe dysputy były zaczątkiem wojny ideologicznej, która przecież w naszym zsekularyzowanym świecie jest substytutem dawanych religijnych konfliktów, czyli sporu […]