Wielomski: Suwerenność państwa w stosunkach międzynarodowych w doktrynie Roberta Bellarmina. cz. I

Państwo a uniwersalizm chrześcijański Narodziny Lewiatana Respublica Christiana, Christianitas to paneuropejski projekt religijno-polityczny mediewalnej Europy, mający roszczenia do władztwa uniwersalnego po przyszłym nawróceniu całego świata na wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa. Oto wielki średniowieczny sen o jedności teologiczno-politycznej, o którym Jan Baszkiewicz napisał kiedyś, że nigdy się nie urzeczywistnił[1]. Z poglądem tym nie zgadzamy się i stoimy na stanowisku, że marzenie zostało zrealizowane, chociaż dosłownie na moment, za pontyfikatu Innocentego III w l. 1214-16, gdy, po rozbiciu cesarza Ottona IV przez Francuzów pod Bouvines, w ręku […]

Wielomski: Suwerenność państwa w stosunkach międzynarodowych w doktrynie Roberta Bellarmina. cz. II

Pontyfikalna władzy pośrednia (potestas indirecta) Tezy o władzy pontyfikalnej Roberta Bellarmina, zawarte w pracy O papieskiej monarchii eklezjalnej (i w innych rozprawach[1]), zostały uznane za zbyt daleko idące przez część angielskich katolików, cierpiących srogie jarzmo w protestanckiej Anglii, szczególnie po nieudanej próbie zamachu na króla Jakuba VI/I, podjętej przez garść desperatów (1605). Gdy część z wyspiarskich katolików zachowywała posłuszeństwo Rzymowi tak w kwestiach wiary, jak i dyscypliny, to u innej części pojawiły się tendencje do podjęcia kolaboracji z protestanckim państwem, zachowując wiarę i ryt, lecz […]