Engelgard: Szkodliwy mit Studnickiego

Wśród części prawicy funkcjonuje swoisty kult Władysława Studnickiego. Owszem, był to oryginał, nieraz interesujący, ale prawie zawsze się mylił, źle oceniał sytuację, kierował się irracjonalną nienawiścią do Rosji i nie mniej irracjonalną proniemieckością. Wynik II wojny światowej był dla niego nie do przejęcia. Kresy Wschodnie, które wbrew prawdzie – były dla niego „centrum” Polski, zostały poza granicami nowego państwa. Mimo to tuż przed śmiercią w 1953 roku snuł rozważania na temat powrotu 4 mln Polaków z Ziem Zachodnich na Kresy Wschodnie! Mało tego, uważał, że […]

Spór o orientację geopolityczną między Romanem Dmowskim a Władysławem Studnickim (sobota w Koszalinie)

  W stronę Bałtyku, czy w stronę Euroazji? – polskie dylematy geopolityczne w XX i XXI wieku. Spór o orientację geopolityczną między Romanem Dmowskim a Władysławem Studnickim Dr Gaweł Strządała (Wrocław) Dr Michał Graban (Gdynia) Civitas Christiana Koszalin Zwycięstwa 135a, 75-522 Koszalin 25 czerwiec (sobota) godz. 18.30