Cerise: Krótka historia utopii w polityce

Głównym wątkiem myśli utopijnej jest pojęcie ideału w polityce i wynikającego z niego idealnego społeczeństwa. Immanentna i niedoskonała rzeczywistość porównywana jest z transcendentnym – czyli oddalonym – ideałem doskonałości, który należy osiągnąć czy to w życiu pozagrobowym, czy też realizując go na Ziemi. Dialektykę utopii i rzeczywistości przedstawił w swoim, napisanym w latach 416-423, dziele „Państwo Boże” św. Augustyn. Przeciwstawia on w nim idealne miasto niebiańskie skorumpowanemu miastu ziemskiemu. Z definicji miasto niebiańskie, posiadające cechy Raju, nie jest z tego świata, a idealne społeczeństwo, choć […]