Modzelewski: Trzecia „zdrada Zachodu”

Oczywiście w tytule niniejszego tekstu nawiązuję wprost do znakomitej książki profesora Andrzeja Nowaka, który określił w ten sposób antypolską politykę państw zachodnich, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii prowadzoną w latach 1919-1921, przy czym była to zdaniem autora „pierwsza zdrada Zachodu”. Nie raz miałem okazję wypowiadać się w tym duchu, że używanie tego określenia („zdrada”) dla scharakteryzowania relacji zachodzących między obcymi państwami, które ani w sensie prawnym ani historycznym, ani gospodarczym a nawet religijnym nie są zobligowane do przyzwoitego zachowania, jest nietrafne, gdyż tzw. państwa Zachodu nie […]