„Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego »Bóg i inne osoby«”, Janusz Pyda OP (red.)

Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, Janusz Pyda OP (red.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2013, ss. 561

            W związku z toczącymi się obecnie sporami nad teoretycznymi i metodologicznymi aspektami w łonie teologii filozoficznej warto zwrócić uwagę na najnowszą monografię naukową z serii wydawniczej „Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP”, a mianowicie tom pod tytułem „Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby” pod redakcją Janusza Pydy OP. Prezentuje wszakże najwyższy poziom właściwej, to znaczy merytorycznej i budującej dla człowieka debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla nauk humanistycznych, o którą jest w dzisiejszych czasach naprawdę ciężko oraz dostarcza interesującego materiału źródłowego na długie godziny namysłu nad problematyką towarzyszącą rozwojowi teologii filozoficznej i zagadnieniami społecznymi.

            Prezentowana czytelnikom książka składa się z dwóch części. W pierwszej zawarte zostały nowatorskie artykuły z obszaru teologii filozoficznej profesora Stanisława Judyckiego. Uporządkowano je chronologicznie, co pozwala przyjrzeć się ewolucji refleksji tegoż znakomitego filozofa i teologa. Druga część z kolei to wierny zapis serii dyskusji mających za przedmiot zagadnienia będące treścią wykładów i publikacji zamieszczonych w pierwszej części. Dzięki takiemu właśnie układowi można łatwo sięgać do tekstów źródłowych po to, aby konfrontować z nimi sformułowane argumenty czy nawet tworzyć własne, a w następstwie ożywiać myśl zapisaną na papierze.

            Druga część przynosi uważnemu czytelnikowi wiele wskazań o charakterze warsztatowym, które z pewnością wykorzysta on gwoli doskonalenia własnych kompetencji w zakresie prowadzenia sporów merytorycznych. Teksty w niej zamieszczone pokazują nam w jaki sposób mądrze odczytywać problematykę wpisaną w teologię filozoficzną, interpretować, reinterpretować, ujmować krytycznie koncepcje i teorie. Warto szczególnie wiele uwagi poświęcić tym fragmentom, które zawierają w sobie zarzuty, pochwały, propozycje modyfikacji czy uzupełnienia odnoszące się do dzieła pod tytułem „Bóg i inne osoby”. Uważny czytelnik nauczy się na ich podstawie dlaczego trzeba unikać emocjonalnych wypowiedzi, wystrzegać złośliwych argumentów, pustych tez i dowie się na czym polega prawdziwa debata akademicka. W dobie dostrzegalnego dzisiaj, także na szczeblu akademickim, spadku poziomu jej jakości, to naprawdę cenna lekcja.

            Lekcje często kojarzą nam się z czymś nudnym i obowiązkowym. W tym przypadku jest całkowicie inaczej. Autorzy nie narzucają nam się wszakże ze swoimi przemyśleniami, lecz zachęcają do podjęcia wyzwania myślenia o propozycjach teoretycznych, jakie skonstruowali. Podsuwają nam eksperymenty myślowe, po które możemy sięgnąć, aby lepiej zobrazować sobie możliwość ich praktycznego wykorzystania czy przykłady z życia wzięte, obrazujące między innymi istotę intuicji, spekulacji, samoświadomości, odczuwania siebie, rozumu, wiary, poznania. Choć to tylko proste – czasem mogłoby się zdawać, że wręcz banalne – hasła, nie można zaprzeczyć, że opisane w kontekście teologii filozoficznej Stanisława Judyckiego nabierają nowych znaczeń, które powodują w nas chęć zastanowienia się nad treścią własnej codzienności.

            Trzeba także zwrócić baczną uwagę na to, że odnajdziemy w niniejszej publikacji niezwykle cenne porady w zakresie metodologii nauk humanistycznych. Autor udziela bowiem wartościowych rad związanych z tworzeniem i zastosowaniem: metod, technik i narzędzi badawczych. Wykazuje ich słabe oraz mocne strony, naświetlając jednocześnie funkcjonalność. Zwraca też uwagę na użyteczność w kontekście istniejących w łonie teologii filozoficznej paradygmatów oraz kategorii teoretycznych. Ciekawym uzupełnieniem w tym obszarze są uwagi dyskutantów. Zwracają oni wszak uwagę na kwestie dotychczas przez naukowców bagatelizowane. W tym względzie jest to niezwykle inspirujące dzieło.

            Książkę pod tytułem „Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby” pod redakcją Janusza Pydy OP gorąco poleca się po pierwsze wszystkim młodym badaczom, studentom, ponieważ czy ona prezentowania swoich argumentów mających walor naukowości i mogących przyczynić się do rozwoju nauk humanistycznych. Pokazuje również jak logicznie i zrozumiale dla odbiorców, a przy tym z kulturą, wywodzić swoje racje. Poza tym polecić ją trzeba wszystkim czytelnikom zainteresowanym namysłem nad źródłami i istotą wiary, refleksyjnym uprawianiem właściwej teologii naturalnej, kwestiami konstytutywnymi dla filozofii oraz teologii. Jest to zatem ważna publikacja, po którą warto sięgnąć, aby wzbogacić swoje wnętrze i kompetencje dyskutanta szanującego swoich rozmówców.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,1096,Teologia_filozoficzna__Wokol_ksiazki_Stanislawa_Judyckiego_%3E%3EBog_i_inne_osoby%3C%3C__.html#.UhW8uD8Xc_o

Krzysztof Wróblewski 

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *