V Zjazd Geopolityków Polskich – zaproszenie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych geopolityką i sprawami międzynarodowymi na:
 
V Zjazd Geopolityków Polskich
ogólnopolską konferencję poświęconą geopolityce i pokrewnym dziedzinom wiedzy
Termin: 12-13 kwietnia 2013 r. (piątek-sobota)
Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych), ul. Stefana Batorego 39 L (http://www.wpism.umk.pl/)
Organizator:
  • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Współorganizatorzy:

  • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
  • Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
  • Katedra Geopolityki i Geostrategii Akademii Polonijnej w Częstochowie
  • Europejska Szkoła Dyplomacji Akademii Polonijnej w Częstochowie
  • Naukowe Koło Wschodnie UMK
  • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK
  • Koło Kultury Żydowskiej UMK
  • Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK
  • Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Organizatorzy zapewniają druk referatów konferencyjnych.
Koszt udziału w konferencji z własnym referatem: 100,00 PLN.
Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 31 marca 2013 r. z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (V ZGP)”. Dane do przelewu TUTAJ.
Zgłoszenia na V ZGP w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej wraz z artykułami z przeznaczeniem do publikacji w serii wydawniczej „Studia Geopolityczne” należy przesyłać do sekretarzy konferencji do dnia 31 marca 2013 r. Oczekujemy artykułów naukowych liczących 20-30 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).
Sekretarze V Zjazdu Geopolityków Polskich:
p. Joanna Rak

p. Arkadiusz Meller
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *