W sprawie obchodów rocznicy banderowskich zbrodni na Wołyniu

Warszawa, 2 kwietnia 2015 roku

Pan
Bogdan Borusewicz

Marszałek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

Z niedowierzaniem i oburzeniem dowiadujemy się, że listem Pana Marszałka do Federacji Rosyjskiej w sprawie godnego i wspólnego uczczenia pamięci Ofiar Polaków zamordowanych przez ukraińskich morderców w latach II wojny światowej odrzuca Pan możliwość wspólnego z Rosją uczczenia pamięci naszych Rodaków zakatowanych w nieludzki sposób przez szowinistów spod znaku UPA i OUN.

Argumentacją Pana Marszałka, jak podaje prasa, jest Pańskie przekonanie, że w czasie obecnej wojny domowej na Ukrainie ma miejsce „okupacja przez Rosję części Ukrainy” i że nie potrafi Pan sobie wyobrazić, „aby Senat RP w aktualnych okolicznościach mógł poprzeć przedstawione [Panu] oświadczenie Rady Federacji”.

Dostrzegając rozwijający się szowinizm ukraiński, poważa się Pan jednak majestatem Rzeczypospolitej usprawiedliwiać ten fakt, pisząc, że: „obecna popularność nacjonalistycznych działaczy ukraińskich wynika z tego, że reprezentują najbardziej radykalną tradycję walk o niepodległość”.

Traktujemy tę wypowiedź jako szokującą, ze wszech miar szkodliwą i godzącą w pamięć o pomordowanych Polakach, a także sprzeczną z elementarnym interesem Polski.

Szanowny Panie Marszałku

Podobne do Pańskich sformułowania, ktokolwiek by je wypowiedział, możemy uznać jedynie za godzące w polską rację stanu, godzące w pamięć o pomordowanych Rodakach, ubliżające Polsce albo dowodzące braku elementarnej wiedzy o najnowszej historii Narodu Polskiego, który ma Pan zaszczyt reprezentować.

Żądamy przeprosin, rewizji Pańskich osobistych przekonań oraz zmiany języka, jakim wyraża majestat Rzeczypospolitej reprezentant izby wyższej polskiego parlamentu. Naród, Konstytucja i Senat Rzeczypospolitej – stanowiące jedność w majestacie historii, niczym nie zasłużył sobie na obelgę, jaką są Pańskie słowa wyrażone w oświadczeniu do Rady Federacji Rosji.

Wyrządził Pan wielka szkodę Narodowi i polskiemu parlamentaryzmowi. Wzywamy Pana do natychmiastowej publicznej rewizji Pańskiego osobistego stanowiska.

Nadto, wzywamy Pana Marszałka do wystąpienia z zaproszeniem przyłączenia parlamentów Ukrainy, Niemiec i Izraela do wspólnego uczczenia pamięci Ofiar Polaków zamordowanych przez ukraińskich szowinistów.

prof. Anna Raźny
Bogdan Kulas
Mirosław Orzechowski
Krzysztof Zagozda

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “W sprawie obchodów rocznicy banderowskich zbrodni na Wołyniu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *