Wezbrała fala bezrobocia

Kryzys pozostawił po sobie rzeszę bezrobotnych w gospodarkach rozwiniętych: w porównaniu z ostatnim przedkryzysowym 2007 rokiem ich łączna liczba w USA, strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii wzrosła o jedną trzecią, do 35 milionów.

Statystyki opisujące rynek pracy w gospodarkach rozwiniętych wyglądają dziś znacznie gorzej niż przed kryzysem, i to zarówno pod względem zatrudnienia, jak i bezrobocia: mniej jest stanowisk pracy, a więcej zarejestrowanych bezrobotnych. Najgorzej sytuacja wygląda w państwach, które przed kryzysem dopuściły do budowlanego boomu, doprowadzając tym samym do nadmiernego rozrostu tego sektora. Pęknięcie bańki spekulacyjnej na amerykańskim rynku nieruchomości uruchomiło lawinę zwolnień. Z 5,5 mln miejsc pracy, które w ostatnich czterech latach zniknęły w Stanach Zjed­noczonych, połowę zlikwidowano w budownictwie. W Hiszpanii, którą dotknął krach na rynku nieruchomości i jednocześnie utrata konkurencyjności związana ze zbyt szybkim wzrostem kosztów pracy, ubyło milion zatrudnionych w budownictwie i 700 ty­sięcy w przemyśle przetwórczym. Hisz­pański rynek pracy, ze stopą bezrobocia na poziomie 22,6 proc., wygląda najgorzej w grupie państw wysokorozwiniętych. Na koniec września w strefie euro bezrobotnych było 16,2 mln, a stopa bezrobocia była najwyższa od ponad 12 lat – wynosiła 10,2 procent.

Znacznie gorsza jest też struktura bezrobocia. Na amerykańskim rynku pracy, uważanym za jeden z najbardziej elastycznych, przed kryzysem tylko co 10. bezrobotny był bez pracy ponad rok. Dziś z 13,5 mln amerykańskich bezrobotnych co trzeci pozostaje bez zajęcia przynajmniej 52 tygodnie. W dotkniętych przez kryzys zadłużenia krajach strefy euro rynek pracy właściwie zamknął się przed ludźmi młodymi: bezrobocie w grupie wiekowej poniżej 25 lat w Grecji i Hiszpanii przekroczyło 40 proc., w Portugalii i we Wło­szech zbliża się do 30 procent. Miejsc pra­cy wciąż będzie ubywać, bo sektor publiczny, w którym zatrudnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, dopiero zaczyna zaciskać pasa.

http://biznes.onet.pl/wezbrala-fala-bezrobocia,18563,4911135,1,prasa-detal

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *