Wielomski: Dmytro Doncow – ojciec ukraińskiego nacjonalizmu

Prof. Adam Wielomski: Dmytro Doncow – ojciec ukraińskiego nacjonalizmu.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Facebook

1 thoughts on “Wielomski: Dmytro Doncow – ojciec ukraińskiego nacjonalizmu”

  1. Na przełomie lat 1946/47 pisarz węgierski Sandor Marai odbył podróż po Europie. Jego ówczesne spostrzeżenia i przemyślenia zostały opublikowane niedawno także w Polsce: S. Marai, Porwanie Europy, Warszawa 2022. Na s. 110 znajdujemy taką myśl: „Wszystko, co na kontynencie pozostało z faszyzmu, nazizmu, z nadzieją spogląda w kierunku Ameryki. Ludzie wyobrażają sobie, że pewnego dnia Ameryka wybuduje wokół Rosji cordon sanitaire, żeby wskrzesić faszyzm. Zamysłów amerykańskich wielkich kapitalistów nie znam, bo z nimi nie rozmawiałem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *