Wielomski: Myśl polityczna w Anglii XVII w. Część 1: Rewolucja angielska

Adam Wielomski: Myśl polityczna w Anglii XVII w. Część 1: Rewolucja angielska. Odcinek dotyczy doktryn politycznych rewolucjonistów i rojalistów, przede wszystkim biblijnego, starotestamentowego uzasadnienia dla preferowanych ustrojów politycznych. W tym celu wykładający analizuje starannie instytucje polityczne Starego Testamentu.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Facebook

1 thoughts on “Wielomski: Myśl polityczna w Anglii XVII w. Część 1: Rewolucja angielska”

  1. Ciekawy błąd w tym „mini-wykładzie” (można to tak nazwać?).

    Powiedział Pan profesor coś w stylu – ludzi niezadowolonych z reformacji angielskiej to byli po pierwsze katolicy, po drugie purytanie i po trzecie katolicy 🙂

    I czy to było takie „zaplątanie się” czy może istnieli inni Anglicy, wrodzy reformie Henryka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *