Władysław Kopaliński, „Słownik symboli”

Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006, ss. 521

            Jeżeli dzisiaj, w dobie internetu kupuje się słowniki, to tylko słowniki opracowane przez Władysława Kopalińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich leksykografów, świetnego tłumacza. Szczególnie poleca się czytelnikom ten będący prezentacją katalogu najważniejszych symboli, mianowicie „Słownik symboli”. Jest to autorska, nowatorska oraz z pewnością niezwykle oryginalna propozycja wydawnicza Oficyny Wydawniczej RYTM. Stanowi wszak pierwszą – i w istocie efektywną – systematyczną próbę uporządkowania, a także sklasyfikowania symboli.

            Trzeba na samym początku docenić wprowadzenie do prezentowanego dzieła, przygotowane przez autora. Władysław Kopaliński zarysował na jego kartach etymologię pojęcia „symbol”. Przedstawił jego różne – nieraz naprawdę zaskakujące, a niestety powszechnie nieznane – jego znaczenia. Wykluczył te niewpisujące się w rozumienie przedstawione w książce. Trafnie wskazał, że: „Na obszarach tych samych lub pokrewnych tradycji kulturowych czy religijnych pewne rzeczy, wyrazy i znaki przywoływały w umysłach, uczuciach i wyobraźni naszych przodków inne rzeczy, wyrazy i znaki. W zjawisku tym istotne jest nie to, jakie są rzeczywiste związki między tymi rzeczami i pojęciami, ale to, w co wierzono i jak kojarzono”. Stanowi to wprowadzenie do cennej prezentacji sposobów wykorzystania symboli w prowadzonych badaniach naukowych. Z pewnością okaże się użyteczne w kontekście konstrukcji ujęć metodologicznych oraz teoretycznych zawierających w sobie odniesienia do symboli bądź na nich bazujące.

            Wprowadzenie to też jest cenne z innych względów. Pozwala wszak zrozumieć znaczenie i możliwość wykorzystania symboli w obszarach: historii, teorii i filozofii kultury, estetyki, językoznawstwa, plastyki, medycyny, psychologii, prahistorii, etnografii, socjologii, religioznawstwa. Ale nie tylko, bo i: polityki, marketingu politycznego, reklamy i wielu innych. Za sprawą takiego podejścia naukowego oraz świetnego uzasadnienia, Władysław Kopaliński dał odbiorcy świeże spojrzenie na istotę symbolu oraz możliwości towarzyszące jego operowaniem w przestrzeni publicznej oraz w sferze inicjowanych – ostatnio masowo – badań społecznych.       

            Uważnemu czytelnikowi zaznajomienie z treścią słownika przyniesie poznanie najważniejszych kierunków symboliki przedmiotów i pojęć, zwłaszcza tych z zakresu tradycji folkloru, baśni, mitów, a także literatury. W ramach każdego opracowania kolejnych symboli odnajdzie czytelnik dążenie do ukazania haseł w sposób całościowy. Nie są widoczne żadne preferencje autora, ale obiektywizm, rzetelność, trafność w stricte naukowym podejściu. Nieocenione, bo wzbudzające rozliczne kontrowersje, ale niesłychanie ważne są opracowania takich haseł jak symbolika barw, kolorów, maści. Okażą się one przydatne dla specjalistów różnych dyscyplin.

            Polecany czytelnikom „Słownik symboli” to nie tylko znakomita pomoc naukowa czy dydaktyczna. Umożliwia mianowicie odkodowanie znaczeń ukrytych w działach zawierających przekaz werbalny lub wizualny, jakie poznajemy każdego dnia. Jest to wszak również pasjonująca lektura, którą świetnie i z przyjemnością się czyta oraz pożywka intelektualna dla każdego potrafiącego docenić dobrą książkę.   

            Przygotowany i opracowany przez Władysława Kopalińskiego „Słownik symboli” warto posiadać w domowej biblioteczce, aby móc z niego owocnie korzystać wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. To znaczy wówczas, gdy nie będziemy umieli poradzić sobie z odczytaniem pewnych znaczeń obecnych w świecie przedstawionym lub chcieli sprawdzić trafność swoich interpretacji. Poza tym jest to również wartościowa pozycja wydawnicza, którą warto stopniowo poznawać, aby systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy. Dlatego gorąco poleca się to dzieło wszystkim odbiorcom – niezależnie od wieku, płci czy statusu.

Krzysztof Wróblewski 

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Rytm: http://www.wydawnictworytm.pl/index.php?s=karta&id=516

a.me.

           

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *