Wpływ tradycjonalizmu integralnego na Jobbik

Ślady inspiracji tradycjonalizmem integralnym w myśli Gábora Vony, przywódcy Jobbiku polscy czytelnicy mieli okazję już dostrzec śledząc przetłumaczone wystąpienia i artykuły tego polityka (1). Po zwycięstwie Jobbiku w wyborach lokalnych w Tapolcy i zapowiedzi G. Vony, że planuje zostać premierem w 2018 r. stały się one przedmiotem zainteresowania prasy codziennej na Węgrzech (2).

 

Uwagę przyciąga osoba doradcy G. Vony, mianowicie Tibor Imre Baranyi. Jest on oficjalnie opłacanym przez Jobbik doradcą G. Vony, ponadto jednym z założycieli elitarnej Akademii Nauk Humanistycznych i Strategii Narodowej im. Króla Attyli, członkiem redakcji pisma „Magyar Hüperión” finansowanego z funduszy partyjnej Fundacji na rzecz Rozkwitu Węgier, a także właścicielem wydawnictwa Kvintesszencia, które w 2012 r. opublikowało wybór prac Juliusa Evoli. Entuzjastyczny wstęp do jednej z prac J. Evoli napisał sam G. Vona. Redaktorem naczelnym „Magyar Hüperión” i zastępcą dziekana w Akademii im. Króla Attyli jest z kolei inny zasłużony dla środowiska tradycjonalistycznego intelektualista, Róbert Horváth.

 

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Heti Válasz” G. Vona przyznał że znał T. I. Baranyia od roku 2012: „Znałem jego eseje od dłuższego czasu. Zbliżyło nas do siebie uznanie dla Béli Hamvasa (3). Tibor miał kilka książek Hamvasa na półce, gdy oglądał wideo ze mną, następnie zaś skontaktował się ze mną przez naszych wspólnych znajomych. Miało to miejsce w roku 2012. Od tego czasu nasza znajomość pogłębiła się w przyjaźń. Znaczy to również, że szczerze dyskutujemy ze sobą wokół zagadnień taktycznych, strategicznych, lecz także etycznych. W rzeczywistości Tibor nie jest tak naprawdę moim doradcą, bardziej moim nieubłaganym krytykiem. Jest dla mnie bardzo ważne, by nie otaczać się doradcami którzy byliby potakiwaczami”(4).

 

G. Vona sam siebie określa mianem „chrześcijanina i Węgra”, wyznającego „tradycję metafizyczną”. „W moim przekonaniu, ostatecznym celem życia człowieka jest ustanowienie teokracji. Jest to cel, który staram się osiągnąć wszystkimi posiadanymi przez siebie siłami politycznymi” dodaje przywódca Jobbiku. „Każda duża tradycja religijna posiada w swym rdzeniu prawdę, która jest tym samym co w innych religiach i w większości przypadków nazywana jest Bogiem. Przed każdym stoi zadanie znalezienia się tak blisko Boga, jak jest to możliwe w jego własnym kręgu kulturowym i w jego własnej religii. Jako Węgier, Europejczyk, rzymski katolik stoję wobec tego samego zadania. Jednak równocześnie przywiązuję uwagę do tego, by studiować i zrozumieć również inne kultury i religie”(5).

 

Warto w tym miejscu dodać, że 3-5 października 2014 r. zorganizowany został z inicjatywy Jobbiku w Budapeszcie kongres identytarystyczny, na którym pojawiło się wielu działaczy ruchu tradycjonalistycznego, jednym z prelegentów był zaś Aleksandr Dugin.

 

Ronald Lasecki

 

1. Por. G. Vona, Islam, http://www.geopolityka.org/komentarze/gabor-vona-islam (3.06.2015).

2.P. Bognar, The esoteric voice of Gábor Vona’s spiritual mentor,„The Budapest Times” z 29 maja 2015 r., http://budapesttimes.hu/2015/05/29/the-esoteric-voice-of-gabor-vonas-spiritual-mentor/ (03.06.2015). 

3. Na temat Béli Hamvasa zob. szerzej: R. Lasecki, Claudio Mutti o recepcji myśli evoliańskiej na Węgrzech do 1997 r., „Reakcjonista”, nr XI lato 2010, s. 50-52. 

4. Cyt. za: P. Bognar, art. cyt. 

5. Wszystkie cytaty za: Tamże.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *