Wywiad portalu konserwatyzm.pl z p. Mártonem Gyöngyösim członkiem Jobbiku, v-ce przewodniczącym Komitetu Spraw Zagranicznych węgierskiego Parlamentu

Szanowny Panie jest nam niezmiernie miło, iż zdecydował się Pan na udzielenie wywiadu dla naszego portalu. Jest Pan członkiem Jobbiku oraz posłem Parlamentu. Mógłby Pan powiedzieć naszym czytelnikom dlaczego wybrał Jobbik? Kiedy rozpoczął Pan działalność polityczną?

Uzyskałem dyplom z ekonomii i nauk politycznych w Trinity College, w Dublinie w 2000 roku, po czym przez dziesięć lat pracowałem jako doradca podatkowy w KPMG a także dla firmy Ernst&Young. W tym czasie pisałem artykuły, komentarze polityczne i gospodarcze dla węgierskich pism codziennych i tygodników. Od 2006 roku, po wyborze Gábora Vony na prezydenta Jobbiku – Ruchu na rzecz Lepszych Węgier, pracowałem jako jego osobisty doradca  do spraw ekonomii i polityki zagranicznej. Pan Vona poprosił mnie o pomoc  w opracowaniu programu partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, następnie w 2010 roku w związku z wyborami parlamentarnymi. Ponadto poproszono mnie o kandydowanie z ramienia Jobbiku w 2010 roku w wyborach krajowych. To wtedy rozpocząłem moją aktywną działalność polityczną

Wybór partii politycznej nie był  trudny. Jobbik jest jedynym ruchem politycznym na Węgrzech, który kontestuje system ustanowiony po upadku żelaznej kurtyny, system, w którym wszystkie stronnictwa i konserwatywne oraz lewicowo-liberalne rządy w podobny sposób wyprzedają wszystkie węgierskie nieruchomości dla zagranicznych nabywców poprzez prywatyzację. Są skorumpowane. Kruchy i niedokapitalizowany węgierski przemysł narażony jest na wpadnięcie w szpony  międzynarodowych  korporacji poprzez nadmierną liberalizację gospodarczą; rządy bezkrytycznie stosują się do euro-atlantyckiej polityki zagranicznej rezygnując w wielkim stopniu z suwerenności narodowej

Jobbik był studencką organizacją podobnie, jak wiele innych w Europie, jednak dokonał czegoś, co nie udało się nigdzie indziej. Jesteście w Parlamencie, jesteście trzecią siłą polityczną Węgier, a Wasi członkowie są burmistrzami: Tiszavasvári, Hencida i Hegyháthodász. Jaki jest powód Waszej popularności na Węgrzech?

Tendencja wzrostowa poparcia dla Jobbiku napawa optymizmem. Od 2010 roku miało miejsce wiele lokalnych wyborów, które wykazują na rosnące poparcie dla Jobbiku. Oprócz ponownego wyboru burmistrza i rady Tiszavasvári i zdobycia większości, Jobbik odniósł miażdżące zwycięstwo w wyborach samorządowych w Monorierdő i Kosd. Jobbik wykazał się i sprawdził na poziomie lokalnym, pokazał że jest zdolny do rządzenia i przewodniczenia społeczności. Jeszcze bardziej optymistyczne jest to, że badania opinii publicznej pokazują, iż Jobbik jest najpopularniejszą partią wśród młodzieży. Jednym słowem przyszłość jest nasza. Co jest sukcesem Jobbiku? Mamy dwa sekrety. Po pierwsze, mamy rację. Jeśli ktoś jest do tego sceptycznie nastawiony, powinien przeczytać nasz program z 2010 roku; wymieniliśmy w nim  wszystkie te problemy, które są obecnie poruszane w debacie politycznej. Po drugie, nie boimy się. Reprezentujemy interesy naszego narodu bez kompromisów i nie jesteśmy związani żadnym tabu.

Polscy nacjonaliści interesują się Waszymi relacjami z Fideszem. Wierzą, iż kiedyś Ruch Narodowy wejdzie do polskiego parlamentu i prawdopodobnie będzie musiał zbudować koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, dla którego Fidesz jest wzorem (chcą zbudować w Polsce „drugi Budapeszt”). Co może Pan powiedzieć o relacjach Jobbiku z Fideszem? Co myślicie o Fideszu i premierze Orbanie?

Pan Orbán jest niezwykle utalentowanym politykiem, posiada doskonałe zdolności jako mόwca. Jednak używa swego talentu i umiejętności dla politycznego oszustwa. Mówi jak nacjonalista, a zachowuje się jak liberał.

Na początku, to on skierował Fidesz od skrajnego liberalizmu do konserwatyzmu w latach 90. Nie byłoby to problemem, jeśli i on i Fidesz reprezentowałyby interesy narodowe z całego serca i bez kompromisów. Niestety, istnieje ogromna przepaść między słowami a czynami Orbana. On zrobił wszystko, w rządzie, jak i w opozycji, aby oddać naszą suwerenność Brukseli i Waszyngtonowi. Zaciekle bronił suwerenności tylko w słowach. Na arenie międzynarodowej pan Orbán uczynił wiele, aby zabezpieczyć pozycję swojego rządu i utrzymać dominującą pozycję jego partii, jednak nie zrobił nic, by odzyskać utraconą suwerenność swojego narodu. Powinien konfrontować się z Unią Europejską i z zachodnimi instytucjami w innych sprawach tj. w sprawie ochrony węgierskiej ziemi rolnej od zakusόw zagranicznych nabywców, ochrony i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przed  firmami międzynarodowymi, przed państwami takimi jak Słowacja, Rumunia, Ukraina i Serbia, które niesprawiedliwie wywierają na Węgrów nacisk i prześladują mniejszość węgierską, w sprawie wycofania węgierskich żołnierzy z misji wojskowych, które służą interesom obcych etc. To tylko kilka przykładów.

Na jakich zagadnieniach związanych z polityką wewnętrzną i zewnętrzną chcecie się skupić najbardziej? Jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla Węgier według Jobbiku? Czy sprawa mniejszości narodowych jest istotnym problemem Węgier?

W kwestii polityki wewnętrznej Jobbik będzie koncentrować swoją kampanię na walce z bezrobociem i na tworzeniu nowych miejsc pracy. Według Jobbiku miejsca pracy mogą powstać w następujących obszarach:

1. Odtworzenie przemysłu rolnego i żywnościowego, odzyskanie rynków wschodnich (Rosja, Turcja, świat arabski, Afryka itp.),  które zostały utracone w latach 90.

2.  Poprzez danie impulsu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, nie tylko zbuduje się domy  dla młodych, ale utworzy się miejsca pracy w branży budowlanej.

3. Ponowne otwarcie węgierskich kopalń spowodowałoby wedlug naszych obliczeń  utworzenie  30-50.000 miejsc pracy.

4. Budowa elektrowni wodnych: trzech na Dunaju, dwόch na Cisie i jednej na Drawie; budowa kanału Dunaj- Tisza.

5.  Rozbudowa Paks – zakładu Energii Atomowej.

6.  Zwiększenie turystyki zdrowotnej pod nadzorem państwa, z udziałem inwestorów prywatnych.

7.  Pobudzanie info-komunikacyjne przemysłu poprzez zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, aby utrzymać dobrze wykształconych węgierskich inżynierów i specjalistów IT w kraju.

Kwestie bezpieczeństwa publicznego będą również wyraźnie podkreślone w naszym programie. Ustanowienie żandarmerii (csendőrség ) jako instytucji równoległej do policji, pod jednym kierownictwem powinno koncentrować się na bezpieczeństwie publicznym. Jobbik wprowadzi karę śmierci za najbardziej brutalne przestępstwa, gdzie ofiarami są najbardziej narażone grupy ludności , tj. dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Jobbik również jest za wprowadzeniem chemicznej kastracji w przypadku brutalnych przestępstw seksualnych. Ponadto Jobbik będzie jeszcze bardziej podkreślać swoją propozycję rozwiązania problemu integracji Romów.

Jobbik będzie także mówić o kwestii odpowiedzialności politycznej. Jobbik proponuje obniżenie emerytur liderów postkomunistycznych, podanie do publicznej wiadomości listy komunistycznych agentów, jak również listy podwójnych obywateli węgierskiego rządu, parlamentu czy służby cywilnej. Jobbik również opowiada się za zbadaniem i podniesieniem poziomu szyfrowania wprowadzanych decyzji gospodarczych i finansowych w celu unikania i wykrywania korupcji .

Bardzo interesującą organizacją związaną z Jobbikiem jest Magyar Gárda. Poprawnie politycznie media nazywają ją „łowcami cyganów” „nazistami” czy „faszystami”. Czytałem, iż Jobbik założył tę organizację w celu ochrony swoich członków oraz zwykłych mieszkańców Węgier. Czy policja oraz inne służby państwowe były za słabe, aby zapewnić bezpieczeństwo?

Magyar Garda jest autonomiczną instytucją związaną z Jobbikiem. Kierowana jest przez tą samą osobę co Jobbik -  Gábora Vonę. Organizacje te uzupełniają się nawzajem. Magyar Garda została założona przez zwykłych ludzi mających dość pogarszania się bezpieczeństwa publicznego. Magyar Garda była odpowiedzią na oburzenie obywateli – węgierskich podatników niemogącym uzyskać ochrony ze strony państwa. Elity polityczne, państwo i sam rząd poniosły wielką stratę legitymizacji po 2006 roku, kiedy ogromna większość ludzi domagała się nowych wyborów po wycieku wypowiedzi pana Gyurcsánya. Państwo i policja były zbyt słabe i zbyt pogrążone w biurokracji, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, zwłaszcza na obszarze biednych węgierskich wsi. Garda miała spełnić tę potrzebę za pomocą środków pokojowych. Wbrew kłamstwom mediów, Garda nie jest organizacją paramilitarną; poza jednym wypadkiem udało się przywrócić spokój i porządek przez samą obecność Gardy w małych miasteczkach i wsiach.

Jak Pan ocenia ostatnie 20 lat po upadku komunizmu na Węgrzech i we Wschodniej Europie?

W pewnym sensie ostatnie 20 lat było bardziej katastrofalne dla naszych narodów, niż pięćdziesiąt lat komunizmu. W okresie opresji sowieckiej władzy było jasne, kto jest wrogiem, który zagraża naszej suwerenności; internacjonalizm był zdeklarowanym wrogiem mającym doprowadzić do zniszczenia państw narodowych. Nacjonalizacja została dokonana przez komunistyczne marionetki chronione przez wojska obcych sił. Dziś globalizacja i uniformizacja rozprzestrzenia się poprzez „niewidzialne” siły uprawnień i ich lokalnych przyjaciół, którzy reprezentują ich interesy gospodarcze i już udało się im sprzedać zagranicznym inwestorom 100 procent nieruchomości będących własnością państwa. Nasz naród został skolonizowany przez zachód; globalny kapitalizm spod neoliberalnych sloganów ekonomicznych – prywatyzacji, liberalizmu i decentralizacji. Integracja europejska to synonim nowoczesnego neokolonializmu. Zachód i Unia Europejska potrzebują Europy Środkowej i Wschodniej tylko i wyłącznie dla jej taniej siły roboczej i jej rynku. Dziś eksploatacja naszych narodów i  ich kruchość jest bardzo widoczna.

Jobbik jest założycielem Sojuszu Europejskich Ruchów Narodowych (Alliance of European National Movements). To bardzo interesująca inicjatywa, uważam, że w dzisiejszych czasach sytuacja wymaga tego, aby nacjonaliści współpracowali bez XIX  i XX-wiecznego szowinizmu. Czy według Jobbiku jest możliwa współpraca polskich nacjonalistów z ukraińskimi, chorwackich z serbskimi, czy słowackich z węgierskimi? Jaki jest Pan stosunek do eurazjatyzmu i Aleksandra Dugina?

Nie ma innego wyjścia. Ruchy nacjonalistyczne w całej Europie będą albo współpracować, albo Europa przestanie istnieć w krótkim okresie czasu. To ruchy nacjonalistyczne muszą odrzucić nihilizm, indywidualizm, liberalizm i dewiacyjne tendencje Zachodu pogłębiające konsumpcjonizm. Muszą poprowadzić nasze narody z powrotem do swoich dawnych i prawdziwych wartości oraz tradycji, których Zachód nie zniszczył. Ta walka nie może być walką jednego narodu tylko, musi być wspólnym celem  wszystkich ruchów nacjonalistycznych.

W tej walce z zachodnią globalizacją społeczności tradycyjne muszą być zjednoczone. Narody Środkowej i Wschodniej Europy są tradycjonalistyczne w porównaniu do Zachodu, ale same są zbyt słabe, aby wytrzymały presję bloku euroatlantyckiego.

Zgadzam się z analizą Aleksandra Dugina, że Rosja i Turcja są dwoma fundamentalnymi siłami Eurazji, które mogą poprowadzić prawdziwy, polityczny, kulturalny i gospodarczy opór przeciwko Zachodowi. Również tradycjonaliści islamscy, społeczeństwa świata arabskiego oraz Iran mogą odgrywać ważną rolę w umacnianiu tradycjonalizmu i zwalczaniu rozprzestrzenianej przez Zachód nihilistycznej globalizacji.

Jaki jest stosunek pańskiej partii  do Polski?  Jest istotnym partnerem dla Węgier? Czy Wasi członkowie wybierają się na Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie?

W całej swojej historii Polska zawsze była strategicznym partnerem dla Węgier. Według Jobbiku regionalna współpraca wzdłuż osi Polska-Węgry-Chorwacja byłaby realną alternatywą dla członkostwa w UE. Ja osobiście pojadę do Warszawy na dzień obchodów niepodległości, tak samo jak Gábor Vona – przewodniczący Jobbiku, Ádám Mirkóczki – rzecznik naszej partii, Gergely Farkas – kierownik naszej frakcji parlamentarnej; wielu weźmie udział i kilkudziesięciu naszych zwolenników będzie uczestniczyć w tych uroczystościach dzięki zaproszeniu Ruchu Narodowego.

Jaki jest Wasz stosunek do Miklósa Horthyego i Istvána Csurki?

Miklós Horthy był bez wątpienia największym mężem stanu XX wieku w historii węgierskiej. Był tym, któremu udało się uratować kraj od całkowitej dezintegracji po tragedii Trianon i bolszewickiej inspiracji przejęcia władzy przez komunistów. Po utracie3/4  naszego terytorium, Horthyemu udało się  pobudzić rozwój gospodarczy, ożywić kulturę i edukację; sprawić, iż Węgry znowu były dumne, pewne siebie i silne po jednej z ich największych tragedii. Prowadził udaną politykę zagraniczną, odzyskał ważne terytoria w Transylwanii, Górne Węgry (Słowacja) i Zakarpacie (?) (Ukraina).

István Csurka był ważnym przedstawicielem węgierskiego radykalizmu w latach 90., ideologicznego poprzednika Jobbiku. Poprzez swoje pisma i działalność polityczną Csurka przyczynił się do narodzin antykomunistycznego, antyglobalistycznego i eurosceptycznego myślenia na Węgrzech

Czy posiadacie kontakty z węgierskimi monarchistami, jaki jest stosunek Jobbiku do monarchii austro-węgierskiej? Czy chcielibyście przywrócenia monarchii na Węgrzech?

Większość ludzi z zewnątrz kojarzy monarchię na Węgrzech z monarchią Austro-Węgierską, z obecnością Domu Habsburgów na tronie węgierskim. Niestety Austria miała wpływ na Węgrzech w ciągu ostatnich stuleci, mimo tego monarchizm ma dużo głębsze korzenie w naszym kraju. Jak pokazało tysiąc lat historii, monarchia jest zdecydowanie najbardziej odpowiednią formą państwa na Węgrzech. Przez ponad tysiąc lat na Węgrzech było królestwo bardzo wyjątkowe, jego budowę oparto na Świętej Koronie (Koronie św. Stefana – przyp. T. K.) symbolu, od którego pochodziła wszelka władza w państwie. Ta tradycja i dziedzictwo są nadal bardzo szanowane przez większość Węgrów. O znaczeniu korony świadczy symboliczny fakt, że jest ona przechowywana w budynku parlamentu

 

Ostatnie słowa należą do Pana, co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?

Niech żyje polsko-węgierka przyjaźń! Niech Bóg błogosławi nasze narody!

Wywiad przeprowadził Tomasz Kosiński

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *