Wywiad portalu konserwatyzm.pl z prof. Krzysztofem Rybińskim

Czy za wywieraniem przez Unię Europejską presji na Grecję by ta przyjęła unijny „plan ratunkowy” nie kryją się partykularne interesy Niemiec czy też Francji tudzież wielkich koncernów międzynarodowych?

Obecny plan ratowania Grecji polega na transferze pieniędzy podatników unijnych do portfeli unijnych bankierów. Dodatkowo ten transfer dokonuje się w warunkach dalszego szybkiego wzrostu długu Grecji, mimo podejmowanych reform. Mamy kolejny przykład gry światowej finansjery, jak są zyski to zarabiają banki, jak są straty to płaci podatnik.

Czy zdaniem Pana Profesora strefa euro, biorąc pod uwagę zadłużenie krajów należących do niej, ma przed sobą jakąkolwiek przyszłość?

W kolejnych latach strefą euro będą potrząsały kryzysy finansowe, być może jakiś kraj lub kraje będą musiały opuścić strefę euro. Ale strefa euro z pewnością ma przyszłość, bo Europa musi stawić czoła USA i Chinom, a do tego potrzebna jest większa integracja.

Czy jedyne racjonalne wyjście dla ratowania polskiego sytemu emerytalnego to przyjęcie sytemu kanadyjskiego, którego orędownikiem jest Centrum im. Adama Smitha?

Nie, nie jedyne. Ponadto przyjęcie tego systemu teraz byłoby bardzo trudne i mogłoby prowadzić do dalszego tymczasowego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych, z powodu spadku składek i utrzymania wysokich świadczeń przez jakiś czas. Ale gdyby można cofnąć czas o 15 lat, to należało wtedy taki system wprowadzić. Teraz to będzie bardzo trudne.

Jak ocenia Pan Profesor program gospodarczy głoszony przez p. Janusza Korwin-Mikkego?

Gdyby ten program wprowadzić w życie, to przez pół roku byłby straszny bałagan, a potem Polska przez dekadę rozwijałaby się w tempie 10 procent rocznie. Ten program to esencja kapitalizmu. Jego realizacja wymagałaby wyjścia z Unii Europejskiej.

Czy zdaniem Pana Profesora szansą dla uniknięcia kolejnych światowych kryzysów jest powrót do parytetu złota?

Nie, powrotu do parytetu złota nie będzie z wielu powodów. Parytet złota przez stulecia wymuszał niską inflację, ale od wprowadzenia pieniądza papierowego inflacja jest wysoka. Rządy narobiły tyle długów, że za wszelką cenę będą dążyły do wyższej inflacji, żeby obniżyć realną wartość tych długów. Dlatego ze złotym parytetem im nie po drodze.

Wywiad przeprowadził Arkadiusz Meller


a. me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Wywiad portalu konserwatyzm.pl z prof. Krzysztofem Rybińskim”

  1. Tracę sympatię do Pana Profesora Rybinskiego, który ma wspólny front z Frasyniukiem(?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *