Ziętek-Wielomska: Konfederacja w forpoczcie cywilizacji łacińskiej

Szanowni Państwo,

Podczas tych prawyborów już kilkukrotnie padło sformułowanie: cywilizacja łacińska.

Tak naprawdę chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to właśnie cywilizacja łacińska jest matrycą cywilizacyjną polskiego narodu i że o jej zachowanie wspólnie walczymy.

Istotą cywilizacji łacińskiej jest silny naród jako wspólnota ludzi odpowiedzialnych za siebie i za swoją ojczyznę .

Nie ma cywilizacji łacińskiej bez czynnego zaangażowania członków narodu w sprawy dotyczące dobra wspólnego!

Te prawybory są dowodem na to, że cywilizacja łacińska jeszcze nie zginęła!

To, że byliście gotowi do tego, żeby zarejestrować się, zapłacić 30 złotych i przyjść tutaj zagłosować, świadczy o tym, że czujecie się odpowiedzialni za dobro wspólne narodu polskiego!

I to jest wspaniałe i możecie być z siebie dumni!

Nie czekaliście, aż ktoś zmieni Wasze życie, ale byliście gotowi wziąć sprawy w swoje ręce!

I zobaczcie – wystarczyło 30 zł, żeby stworzyć coś, co może zmienić Polskę.

Czy poczuliście, że macie wpływ?!

Bo ja to czuję, i z każdym kolejnym zjazdem czuję coraz bardziej!

Tak – MACIE WPŁYW I BĄDŹCIE ŚWIADOMI TEGO WPŁYWU!

Tak, to oznacza, że wspólnie jesteśmy w stanie budować nową Polską.

Jaka ta Polska ma być?

Pamiętajcie, że podstawową zasadą zmieniania rzeczywistości jest stworzenie nowego, pozytywnego obrazu.

To ten wspólny obraz ma wyrażać nasz cel, który musi jednoczyć nasze działania. To cel ma nas jednoczyć!

Ja mam taki swój obraz, wyrażony w haśle łacińskiego państwa narodu polskiego.

Podstawą łacińskiego państwa narodu polskiego jest cywilizacja łacińska, która opiera się na trzech filarach: greckiej logice, rzymskim prawu i chrześcijańskiej caritas.

Powtórzę:

Logika,

prawo zakorzenione w etyce

i chrześcijańskie umiłowanie bliźnich.

To są trzy filary cywilizacji łacińskiej.

I te trzy filary trzeba nam odbudować!

W dziedzinie poznania cywilizacja łacińska nakazuje nam rzetelnie szukać prawdy i nie ulegać różnym fałszywym twierdzeniom, zazwyczaj bardzo umiejętnie podszywającym się pod piękne ideały.

W dziedzinie działania cywilizacja łacińska nakazuje realizować dobro i tylko dobro.

Podstawą cywilizacji łacińskiej jest prawy rozum i prawe sumienie!

W całej swojej działalności te właśnie nakazy podkreślał największy polski mąż stanu XX wieku – prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński.

W jednym ze swoich ostatnich kazań, wygłoszonym 6.1.1981 w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie, mówił:

„Istnieje potężny nakaz sumienia ludzkości, aby szukać prawdy i to całej prawdy; by pełnić dobro i nigdy go nie porzucić; (…)”

W przemówieniu tym Prymas wzywał do rozważenia „jak w naszym życiu funkcjonuje sumienie – nasze osobiste, rodzinne, narodowe, zawodowe i obywatelsko-polityczne”. „Nie ma bowiem drogi ku odnowie bez odwołania się do sumienia.”

Kazanie to stanowiło swoisty testament duchowy, pozostawiony Narodowi przez Wielkiego Prymasa. Tekst później opublikowano pod tytułem „Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego”.

Testament ten jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualny niż wtedy.

Kształtowanie prawego sumienia jest warunkiem tego, by człowiek robił prawidłowy użytek z przyrodzonej mu wolności.

Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do „niewoli grzechu” (1733).

Jednym słowem: Katolicka Nauka Społeczna wyraża podstawową zasadę cywilizacji łacińskiej, że to właściwy porządek społeczny daje człowiekowi pomoc w realizacji jego wolności.  Natomiast niewłaściwy porządek społeczny jest zagrożeniem i przeszkodą dla prawdziwej ludzkiej wolności.

Obecnie bez wątpienia mamy do czynienia z takim niewłaściwym porządkiem społecznym.

Człowiekowi wmawia się, że wolność polega na szukaniu przyjemności, uleganiu swoim zachciankom, pogoni za dobrami materialnymi. Że nie ma obiektywnej prawdy i dobra, że każdy ma swoją własną prawdę i decyduje o tym, co dla niego jest dobre. Mamy do czynienia z promowaniem relatywizmu na każdym kroku.

Drodzy Rodacy!

Zauważmy, że wraz z relatywizmem jednocześnie kontrola biurokratyczna rośnie z każdym dniem. Człowiek staje się obiektem zarządzania niczym rzecz!

Co więcej, promuje się donosicielstwo, jak w byłym NRD albo ZSRR. Pawlik Morozow to figura przyszłości, a nie tylko przeszłości.

Rozbudowana biurokracja, która tłamsi kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność nie jest do pogodzenia z cywilizacją łacińską!

Ale jednocześnie – i o tym musimy pamiętać – biurokracja istnieje nie tylko w państwie, ale także w wielkich koncernach. To dlatego tak świetnie dogadują się z aparatem państwowym – biurokraci najlepiej dogadują się z innymi biurokratami!

Jakie jest największe moralne zagrożenie płynące od strony biurokratyzacji? – to co stało się w III Rzeszy, gdzie najważniejsze było wykonywanie rozkazów. Sumienie nie miało wartości, bo  najistotniejsza była procedura!

Procedury są ważne, szczególnie w społeczeństwie masowym – dla organizacji i bezpieczeństwa. Tutaj, podczas tych prawyborów także mamy takie procedury, związane z rejestrowaniem się, etc..

Ale procedura ma realnie służyć osiągnięciu określonego celu a współczesne procedury nie służą dobrym celom!

W łacińskim państwie narodu polskiego urzędnicy mają tworzyć takie procedury, które realnie będą służyć dobru wspólnemu i które nie będą zdejmować z obywateli obowiązku – podkreślam OBOWIĄZKU – posługiwania się swoim sumieniem.

Drodzy Konfederaci!

Zobaczcie, te prawybory w których dziś tutaj uczestniczymy, udało się zorganizować bez takiej biurokracji! Są to więc wybory prawdziwie łacińskie, zgodne z naszymi zasadami cywilizacyjnymi. Także cele tych wyborów są łacińskie, bo naszym celem jest odbudowa, restauracja duchowa i materialna cywilizacji łacińskiej. Wreszcie Wy wszyscy tutaj zebrani jesteście Córkami i Synami cywilizacji łacińskiej. Zebraliśmy się tutaj jako wolni ludzie, aby wziąć odpowiedzialność za los naszej Ojczyzny, naszej wiary, naszej tradycji i naszej cywilizacji. Aby rzucić wyzwanie „Europejczykom”, demoliberałom i socjalistom, z łacińskim krzyżem na naszych białych sztandarach!

Łacińskie państwo narodu polskiego to my!

Magdalena Ziętek-Wielomska

Jest to tekst przemówienia wygłoszonego na prawyborach Konfederacji w Łodzi

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 4.3]
Facebook

1 thoughts on “Ziętek-Wielomska: Konfederacja w forpoczcie cywilizacji łacińskiej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *