Adamczyk/Wielomski: Rozmowy post-korwinistyczne II: Corvinosaur rex (pol. Korwin Krul)

#2 Rozmowa post-Korwinistyczna: Janusz Korwin-Mikke i inne korwinozaury – Prof. Adam Wielomski, Dr Stanisław Adamczyk

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 2.6]
Facebook

2 thoughts on “Adamczyk/Wielomski: Rozmowy post-korwinistyczne II: Corvinosaur rex (pol. Korwin Krul)”

  1. Personalizm katolicki też jest formą kolektywizmu strojącego się w piórka indywidualizmu. Zabieg ten jest wyjątkowo cwany. Katolicyzm, chcąc uzyskać efekt analogiczny do kolektywizmów, postuluje taką interpretację świata i ludzkich poczynań, żeby w świetle jej, interpretowane jako indywidualistyczne dążenia jednostek, dawały finalny efekt identyczny z tym, jaki uzyskują kolektywizmy. Jest to psychologiczny majstersztyk. Przypomina to trochę problematykę teorii systemów, gdzie z systemów niższego rzędu, w skutek synergii powstaje nadsystem – rządzący się prawami adekwatnymi do jego poziomu organizacji. Aby uniknąć interpretacji emergentystycznych, czy wręcz holistycznych, z których wynikałoby, że to nadsystem pomiata swoimi składnikami, postuluje się redukcjonistyczne „protezy”, które uzasadniają, że to indywidualne dążenia podzespołów dają finalny efekt, który jawi się jak podmiotowość nadsystemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *