Apel do Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawo i Sprawiedliwość

Apelujemy do Pana Prezesa, by spowodował wobec tego wycofanie z prac parlamentarnych złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość projektów regulujących kwestie bioetyczne, które zawierają zapisy niezgodne z nauczaniem Kościoła dotyczące:

– adopcji prenatalnej, uznanej za moralnie niedopuszczalną m. in. w 19 punkcie Dignitas Personae,

– sztucznego zapłodnienia wewnątrzustrojowego, uznawanego za niemoralne w zdecydowanej większości wypadków /m. in. pkt 12 Dignitas Personae/.

Problematyczne wydają się również dwie kolejne kwestie:

Po pierwsze, projekty złożone przez Prawo i Sprawiedliwość mają na celu implementację dyrektywy ws. jakości tkanek i komórek ludzkich. Systemowo zakłada ona, że ludzki embrion jest tym samym, co tkanki i komórki ludzkie pobrane od dawców żywych lub martwych, nie jest więc człowiekiem. Wydaje się raczej wątpliwym, by w tej sytuacji możliwym było ustanowienie przepisów spełniających wymogi tej dyrektywy i jednocześnie odpowiadających zasadom moralnym.

Po drugie, przepisy chroniące życie zawarte w złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość projektach nie wprowadzono do rozdziału XIX kodeksu karnego – przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu – ale do ustaw bioetycznych. Istnieje bardzo poważne prawdopodobieństwo, że przy dokonywaniu wykładni systemowej /np. przez Sąd Najwyższy/ zostanie wywiedzione, iż na gruncie prawa polskiego embrion in vitro nie jest człowiekiem, skoro dobrem chronionym nie jest zdrowie i życie, a ład bioetyczny.
Składanie przez Prawo i Sprawiedliwość projektów zawierających zapisy niezgodnych z nauczaniem Kościoła przy jednoczesnym powoływaniu się na obowiązki moralne płynące z odwoływania się do Boga może rodzić wrażenie manipulacji. Jak się wydaje, wycofanie projektów i poczynienie zmian w wyżej opisanym zakresie rozwiałoby rodzące się wątpliwości.

Ludwik Skurzak
www.ContraInVitro.pl

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *