Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945)

Szanowni Państwo!

Pragniemy  zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945). Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniach 17-18 listopada 2015 r. w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39.

Informujemy uprzejmie, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 20 października 2015 roku.

Udział w konferencji jest płatny, a jego koszt wynosi 350zł na osobę (dla doktorantów 150 zł). W poczet powyższego wchodzi pełne wyżywienie (serwis kawowo-deserowy, obiady+uroczysta kolacja), materiały konferencyjne, recenzowana publikacja prezentowanych prac (referaty, komunikaty, głosy w dyskusji). Płatność należy uregulować do dnia 15 listopada 2015 r.

Po zakwalifikowaniu tematu przez komitet naukowy zostaną wysłane do Państwa informacje z podanym numerem konta do wpłaty.

Proponujemy następujące panele tematyczne:

1. Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej w okresie walk o granice (1919-1921).

2. Doktryna wojenna Polski i jej ewolucja (1921-1939).

3. Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego II RP.

4. Porównanie potencjału militarnego Polski i ZSRR oraz III Rzeszy

5. Siły zbrojne gwarantem bezpieczeństwa militarnego.

6. System obrony i ochrony granicy państwowej II RP.

7. Pozamilitarny system bezpieczeństwa narodowego II RP.

8. Organizacje paramilitarne II RP.

9. Praca obywatelska kobiet na rzecz obronności kraju.

10. Wywiad II RP.

11. Przemysł zbrojeniowy II RP.

12. Centralny Okręg przemysłowy (rozbudowa przemysłu zbrojeniowego).

13. Korpus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczna w ochronie granic.

14. System fortyfikacji w II RP.

15. Planowanie wojenne, plan „Wschód” i plan „Zachód”.

16. System mobilizacji Sił Zbrojnych II RP.

17. Przygotowanie społeczeństwa do wojny.

18. Wkład militarny Polski w II wojnie światowej.

19. Ruch oporu w okupowanej Polsce.

20. Żydowskie organizacje zbrojne w okupowanej Polsce.

21. Polskie Państwo Podziemne

22. Inne zaproponowane przez potencjalnych prelegentów

Formularz rejestracyjny dostępny do wypełnienia w wersji online pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/194JxFaqLwZ8GIS87WVx_2uohOiUd4m4BVshJhs8MuWo/viewform?c=0&w=1

Pozostałe informacje dotyczące konferencji uzyskacie Państwo na stronie internetowej naszej konferencji dostępnej pod adresem:http://bmpuph.pl
(rejestracja online)

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. UPH, Dziekan Wydziału Humanistycznego

gen. bryg. Andrzej Danielewski

płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

prof. dr hab. Lech Wyszczelski

prof. dr hab. Piotr Matusak

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

prof. dr hab. Zofia Chyra Rolicz

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

prof. dr hab. Michał Klimecki

prof. dr hab. Janusz Zuziak

prof. dr hab. Czesław Grzelak

dr hab. Krzysztof Załęski, prof. WSOSP

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH

dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH

dr hab.Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

dr Stanisław Maksimiec

mjr dr Adam Szymanowicz

dr Janusz Gmitruk

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego
Z wyrazami szacunku 

 dr Włodzimierz Nowak

mgr Sławomir Wierzbicki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *