„Ekskomunice brakuje podstaw, a stąd i ważności”

18 stycznia minęła 21. rocznica wystosowania przez bp. Józefa Antoniego Ferrario, ordynariusza Honolulu na Hawajach, formalnego ostrzeżenia kanonicznego wobec grupy swoich diecezjan, którzy poprosili księży Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X o opiekę duszpasterską, a bp. Ryszarda Williamsona o udzielenia sakramentu bierzmowania ich dzieciom. Biskup Ferrario zadeklarował, że wierni ci popadli w schizmę i ekskomunikę.

„Gdy w maju 1987 r. dokonaliście aktu schizmatyckiego — pisał ordynariusz Honolulu — nie tylko przyjmując posługę od ekskomunikowanego biskupa–lefebrysty Ryszarda Williamsona, który dokonał przeciw prawu nielegalnego bierzmowania w waszej kaplicy, lecz również poprzez sam związek ze wspomnianym biskupem, zaciągnęliście ipso facto ciężką karę ekskomuniki, zgodnie z ostrzeżeniem Kongregacji ds. Biskupów, skierowanym do wszystkich wiernych (1 lipca 1988 r.)”.

Ekskomunikowani wierni odwołali się do Stolicy Apostolskiej i w końcu z Nuncjatury Apostolskiej w Waszyngtonie otrzymali list datowany 28 czerwca 1993 r., który zawierał następujący werdykt: „Na polecenie Jego Eminencji Józefa kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, wykonuję obowiązek zakomunikowania niniejszej odpowiedzi, którą właśnie otrzymałem z jego rąk, dotyczącej odwołania złożonego (…) od dekretu deklarującego schizmę z dnia 1 maja 1991 r., wydanego przez Jego Ekscelencję Józefa A. Ferrario, biskupa Honolulu. Po zbadaniu tej sprawy przeprowadzonym w oparciu o prawo kanoniczne nie stwierdza się, jakoby fakty przedstawione we wspomnianym wyżej dekrecie były formalnym czynem schizmatyckim w ścisłym sensie, gdyż nie wyczerpują one znamion schizmy; tym samym Kongregacja utrzymuje, iż dekretowi z 1 maja 1991 r. brakuje podstaw, a stąd i ważności” (źródło: M. Davies, Czy Bractwo Św. Piusa X znajduje się w schizmie? Zawsze wierni nr 32 [1/2000]).

Decyzja Kongregacji Doktryny Wiary oznacza, że każdy katolik może uczęszczać do kaplic Bractwa Św. Piusa X i przyjmować sakramenty z rąk jego biskupów i kapłanów. Warto również dziś przypomnieć to orzeczenie, gdy w Polsce powstają nowe kaplice Bractwa, a w lutym nasz kraj odwiedzi bp Bernard Fellay, przełożony generalny FSSPX, żeby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania.

http://news.fsspx.pl/?p=334

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “„Ekskomunice brakuje podstaw, a stąd i ważności””

  1. a czy otrzymam rozgrzeszenie od ksiedza lefebrysty jeśli stosuję NPR? i czy będę mógł przystapić do komuni ważnej komuni jesli wyspowiadam sie u ksiedza diecezjalnego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *