Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II w.ś.

Jest nam niezmiernie miło poinformować naszych Czytelników, iż w nowej publikacji książkowej pt. Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Wątora (Wyd. Adam Marszałek) znajdują się artykuły osób związanych z portalem konserwatyzm.pl:

– Jan Engelgard, Bolesław Piasecki wobec Związku Radzieckiego a tradycja geopolityczna Narodowej Demokracji

– Maciej Motas, Wkład Stowarzyszenia PAX w repolonizację Ziem Odzyskanych w latach 1945-1989, jako przejaw realizacji przedwojennej myśli zachodniej. Zarys problematyki

– Arkadiusz Meller, Myśl polityczna Narodowego Odrodzenia Polski w latach 1994-2004 – epigoństwo czy twórcze rozwinięcie dziedzictwa międzywojennych narodowych-radykałów?

„Pytanie o ciągłość i trwanie ideowego dziedzictwa głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej jest w istocie pytaniem o to, na ile i w jakim zakresie współczesna refleksja ideowo-polityczna sięga do międzywojennych doświadczeń. Tytułowa, niekoniecznie niemożliwa do rozwiązania antynomia – epigoństwo czy twórcza ciągłość? – dotyka bezpośrednio zagadnienia wymiarów „trwania” naszego myślenia o polityce.”(fragment Wstępu)

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *