Górny: Niepodległość i suwerenność w ujęciu cybernetyki prawniczej

Wystąpienie pt. „Niepodległość i suwerenność w ujęciu cybernetyki prawniczej” zostało wygłoszone w sobotę 19 maja Roku Pańskiego 2018 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Z dziejów prawa” pt. „O nomen dulce libertatis! – prawne aspekty niepodległości i suwerenności na przestrzeni wieków”. W prelekcji omówiono czym są niepodległość i suwerenność oraz co to jest cybernetyka i jaka jest specyfika cybernetyki prawniczej. Pokazano przydatność cybernetyki zarówno w teoretycznych rozważaniach nad istotą suwerenności i niepodległości, jak i stwarzane przez nią możliwości obrony i zwiększania stopnia suwerenności. Odwołano się do koncepcji pionierów polskiej cybernetyki prawniczej, z prof. Franciszkiem Studnickim na czele, oraz do cybernetycznej teorii systemów autonomicznych (układów samodzielnych), której twórcą jest prof. Marian Mazur, ojciec polskiej szkoły cybernetyki.
Wspomniany w wystąpieniu artykuł doktora Górnego to „Cybernetyczne spojrzenie na prawo – przyczynek do historii cybernetyki prawniczej”, ukazał się on w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” (tom LXIX, numer 2 z 2017). Tutaj można znaleźć nieco wiadomości o tej publikacji: https://socjocybernetyka.wordpress.com/2018/05/31/2803/
Prelegentem był dr Maciej Henryk Górny. Nagrania dokonał Daniel Klimowicz.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.1]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *