Groźniejszy od jawnego ateizmu

Na Gosc.pl znajdujemy fantastyczny wywiad z Patriarchą Cyrylem. Przedstawiamy maleńki fragmencik:

ateizm jest wrogiem otwartym – patrzysz i widzisz, że masz przed sobą wroga, który proponuje ci idee nie do przyjęcia. Masz wtedy dwie możliwości: albo poddać się, albo stawić opór. Niekiedy wybory te były bardzo radykalne: albo żyć, albo umrzeć. I przed takim wyborem stanęli moi rodzice – mój dziadek i ojciec, a także ogromna liczba ludzi w Związku Sowieckim, będący członkami Kościoła.

Dziś nikt nie żąda od ciebie wyboru: życie lub śmierć, ale po prostu twemu sumieniu proponuje się takie stereotypy myślenia, które pozornie popiera bardzo wielu ludzi i których prawdziwość jest jakby niepodważalna, które w istocie są jednak antychrześcijańskie i antykościelne, niosące z sobą duchową zagładę człowieka. I gdy dzisiaj widzimy moralny upadek wielu społeczeństw, ogromny kryzys rodziny, zapominanie o przykazaniach Bożych, zanik pojęcia odpowiedzialności, gdy mówimy o wolności, to mimo woli prowadzi to nas do smutnych myśli. Obecnie w Rosji i na całym obszarze kanonicznym RKP zmagamy się z tymi dwoma wyzwaniami. Z jednej strony jest to jeszcze częściowy wpływ czasów ateizmu, z drugiej zaś nowa fala zeświecczenia i radykalnego liberalizmu. Daj Boże, żebyśmy się uporali z tymi wyzwaniami.

 Całość http://gosc.pl/doc/1266650.Patriarcha-Cyryl-specjalnie-dla-GN-i-KAI

Komentarz: Słowa te pokazują, że katolicyzm i prawosławie – mimo dzielących je różnic historycznych i doktrynalnych – mają dziś wspólnego wroga. Tym śmiertelnym wrogiem jest liberalizm. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Groźniejszy od jawnego ateizmu”

  1. Ciekawe, kiedy „elyty”wyprowadzą zgodną, medialną, albo i „siłową” – kontrę? TVN, TVP, GW, G(n)P, PO, JKM, PiS, etc. etc., wszyscy zusammen do kupy przeciw klerykalizmowi, „biskupom-agentom” etc., etc. To by było pyszne zrzucenie „maski pozornych różnic”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *