Podlascy Białorusini a wybory

Południowo-wschodnią część województwa podlaskiego zamieszkują w zwartych skupiskach prawosławni Białorusini. Ich liczebność szacuje się na 50 – 80 tysięcy. W wyborach parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego w ostatnim dwudziestoleciu konsekwentnie odmawiają poparcia partiom i kandydatom prawicowym. Na kogo głosują?