Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.), „Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych”

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.), Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, ss. 221

Uznana seria wydawnicza „Akademickie warsztaty dziennikarskie” wzbogaciła się o kolejną cenną i długo przez komunikologów oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu socjologii wizualnej wyczekiwaną pozycję. Mowa o zredagowanej przez wybitnych specjalistów w tym obszarze – Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Jerzego Snopka, Krzysztofa Gronia, publikacji pod tytułem „Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych”. Jej byt uzasadnia fakt, iż dotychczas nie było pracy, która zawierałaby prezentacje wzbogacone licznymi przykładami najnowszych materiałów wizualnych wykorzystywanych przez polskie oraz zagraniczne środki masowego przekazu.

            Autorzy na kartach książki przedstawiają różne sposoby użycia przez nadawców wizualnych nośników treści po to, aby zrealizować swój własny cel. Bardzo ciekawe w tym kontekście są porównania dwóch zasadniczych form komunikowania – werbalnej i obrazowej. Pojawia się przy tym wiele istotnych pytań, które obecnie – w XXI wieku nabierają nowego znaczenia za sprawą rozwoju technologii. Wybitni specjaliści, którzy przedstawili na kartach tego nowatorskiego dzieła monograficznego wyniki swoich badań w tej sferze zabrali głos w debacie na temat wszechobecnej manipulacji medialnej. Zdołali to jednak zrobić w sposób rzeczowy i merytoryczny, a przede wszystkim – wolny od emocji. Dzięki temu ich opracowania dostarczają rzetelnych oraz intersubiektywnych danych, które z pewnością mogą posłużyć jako inspiracje do kolejnych badań.

            Bardzo ciekawe są również próby ukazania w jaki sposób tak wykorzystywać jednocześnie słowo i obraz, aby przekaz był spójny, a przy tym nie stracił na atrakcyjności oraz efektywności. Szczególnie cenne są wyłaniające się z tych konstatacji katalogi funkcji, jakie różne środki przekazu względem siebie spełniają. Specjalistów zajmujących się na przykład public relations, marketingiem komercyjnym lub politycznym, na pewno zainteresuje więc ekspozycja możliwości, jakie dla ich pracy przynoszą kolejne nośniki przekazu. Autorzy omówili między innymi na czym polega telegeniczność i ukazali jak można je z pożytkiem dla siebie wykorzystać. Jest więc to nie tylko użyteczny podręcznik dla studentów czy nauczycieli akademickich, ale i praktyków, którzy na co dzień posługują się obrazem i słowem, a jakość obcowania z nimi stanowi miernik ich sukcesu.

            Natomiast osoby, które prowadzą modne w ostatnich latach blogi internetowe o różnej tematyce z pewnością zaciekawią teksty mające charakter warsztatowy. Pozwalają one wszak dostrzec, w jaki sposób – z jednej strony za sprawą chwytliwego tekstu, a z drugiej obrazka – takiego, jakiego oczekują czytelnicy – można poszerzyć grupę swoich odbiorców oraz wyszukać nowe grupy docelowe, które będą usatysfakcjonowane odbiorem treści zamieszczonych przez blogerów. Badacze zdradzają wszak tajniki retoryki werbalno-wizualnej. Pokazują również w jaki sposób wzbogacić swój przekaz o ciekawe dla odbiorców formy, takie jak chociażby wideoklipy. Uwagi są tym bardziej wartościowe, że nie stanowią spisu przekonań autorów, lecz zostały podparte szeregiem rzetelnie przeprowadzonych badań na porządnych próbach badawczych.

            Wspomnieć warto też o tym, że książka podzielona została na dwie zasadnicze części, co ułatwia wyszukanie w niej pożądanych wskazówek. Odnośnie prasy autorzy zastanawiają się nad jej przyszłością i w ogóle nad wypieraniem słowa przez obraz. Wszak żyjemy w ramach kultury obrazkowej, jednak – jak ukazują badacze – nie należy tracić nadziei. Nie jest jednak aż tak źle, jak mogłoby nam się wydawać. W obliczu tego bardzo potrzebne dzisiaj, bo dające szerszy ogląd historii rysunku są porównania sposobów wykorzystania obrazu i słowa kiedyś oraz dziś. Zwłaszcza interesujące są uwagi na temat fotografii. Warto rozważyć nasuwające się porównania polskiej rzeczywistości wykreowanej przez środki masowego przekazu z tymi przedstawianymi niegdyś przez Johna Bergera, Susan Sontag czy Ronalda Bathesa. Dają one spojrzenie na specyfikę polską użycia komunikatów o charakterze wizualnym gwoli stworzenia takiej wizji świata, jaka odpowiada dążeniom nadawcy i może być w ich obliczu użyteczna.

            Autorzy wiele uwagi poświęcili także zagadnieniom, które od lat zajmują kolejnych analityków oraz badaczy. Zaprezentowali jednak nowatorskie ich ujęcie. Zwrócili wszak uwagę między innymi na różne formy publicystyki w prasie, takie jak: karykatura, rysunek satyryczny, fotomontaż, ale i wnikliwie przyjrzeli się na przykład inforgrafice. Warto zauważyć, że przeanalizowali nie tylko te gatunki dziennikarskie czy media powszechnie znane, ale i całkiem nowe lub dopiero wchodzące w użycie w Polsce. Pochylili się oni również nad nowymi mediami, zwłaszcza nad prasą tabletową i możliwościami wpisanymi w użycie takich urządzeń, jak chociażby iPad.

            Książka zredagowana przez wybitnych specjalistów w zakresie komunikacji wizualnej, to znaczy Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Jerzego Snopka, Krzysztofa Gronia, pod tytułem „Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych” do świetna propozycja wydawnicza dla czytelników, którzy chcą uświadomić sobie, w jaki sposób używa się komunikatów werbalnych i wizualnych, aby zdobyć ich uwagę. Autorzy przyjrzeli się wszak wielu nadawcom – radiowym, prasowym, internetowym i innym. Ukazali nie tylko jak być świadomym wpływu odbiorcą, ale jednocześnie przedstawili jak wykorzystywać dyspozycje towarzyszące dostępowi do nich i przybierania roli odbiorców. To cenna książka zarówno dla praktyków, jak i teoretyków, dla których stan dotychczasowych badań nie był satysfakcjonujący. Ta publikacja zadowoli nawet najbardziej wybrednych miłośników socjologii wizualnej.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Poltext: http://www.poltext.pl/b1234-Komunikacja-wizualna-w-prasie-i-w-mediach-elektronicznych.htm

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *