Kim jesteśmy? Manifest czeskich identytarystów

 Mamy zaszczyt zapoznać Czytelników z manifestem czeskiej, tożsamościowej organizacji Generace Identity. Jest ona odłamem zapoczątkowanego we Francji ruchu Generation Identitare. Idea organizacji, jej ocena współczesnego świata warta jest uwagi każdego, kogo interesują europejskie ruchy polityczne.

Tożsamość nie jest żadną nienaruszalną materią, chodzi o dynamiczną substancję: nie definiuje tego, co się w nas nie zmienia ale to, co pozwala nam zmieniać się naszym indywidualnym sposobem.

Alain de Benoist

Jesteśmy czeskim oddziałem europejskiego ruchu młodzieżowego, którego celem jest ochrona tożsamości. Tożsamości na poziomie regionalnym, narodowym a w szczególności cywilizacyjnym a więc europejskim. Każdy z tych poziomów tożsamości jest dla nas ważny i ściśle łączy się z pozostałymi. Czujemy wzajemne relacje polityczne i kulturowe ze swoją ziemią ojczystą; swym miastem i regionem, z narodem czeskim i cywilizacją europejską. Uważamy się za Czechów, Morawian i Ślązaków, ponieważ pochodzimy z poszczególnych regionów tych ziem historycznych i na koniec, ale to jest nie mniej ważne – jesteśmy Europejczykami!

Jesteśmy produktem społeczności i systemu, którymi gardzimy. Głównymi powodami naszej pogardy jest ich systematyczne odłączanie od tożsamości. System się od niej oddalił i rozpoczął produkowanie wykorzenionej masy konsumpcyjnej. Nawet my jesteśmy wykorzenioną generacją, pokoleniem ludzi młodych, które stara się ponownie odnaleźć, zdobyć i bronić swojej tożsamości. Jesteśmy Generacją Tożsamości.

Sprzeciwiamy się groźbom i żywiołom, które zagrażają tożsamości i ją niszczą. To globalizacja, wielokulturowość, masowa imigracja oraz liberalizm ekonomiczny i wartościowy. To wszystko idzie ze sobą w parze. Dążymy to tego aby tożsamość etniczno-kulturowa różnych społeczeństw nie była tematem tabu lecz stała się słusznym przedmiotem dyskusji publicznych. W imieniu własnych korzeni oraz tożsamości stanowczo odrzucamy masowe transfery populacyjne, które postrzegamy jako tragedię zarówno dla samych imigrantów, jak i dla rdzennej ludności.

Wiek XX charakteryzowała idea, zgodnie z którą wszystkie narody mają prawo do rządzenia samymi sobą, na podstawie którego doszło do dekolonizacji. Kluczową tezą XXI wieku jest według nas prawo narodów do pozostania tym, kim są, wbrew wszystkim imperializmom, masowym przemieszczeniom populacyjnym i globalnemu łączeniu kultur. Kwestia ta jest centralnym punktem naszych rozważań.

Nie chcemy być przypadkiem lub celowo łączeni z neonazizmem lub prawicowym ekstremizmem. Zasadniczo jesteśmy przeciwko wszelkim ideologiom totalitarnym i nie można nas przyporządkować ani do prawicy ani do lewicy. Jesteśmy ruchem demokratycznym. Nie jednak dla jej nieefektywnej parodii, której ucieleśnieniem jest współczesna liberalna demokracja parlamentarna. Jesteśmy za bezpośrednią, organiczną demokracją mającą swe źródło w starożytnej tradycji greckiej, według której jest ona osiągalna tylko w narodzie homogenicznym. Dystansujemy się od rasizmu i antysemityzmu. Sprzeciwiamy się ksenofobii i szowinizmowi. Jesteśmy Generacją Tożsamości.

http://generace-identity.cz

http://pro-local.cz

Tłumaczenie: Martyna Paszek

(T.K.)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *