Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW pod opieką naukową prof. Andrzeja Rejznera zaprasza na konferencję:

PLAN KONFERENCJI

1.      Powitanie

2.      Pierwszy blok tematyczny – „Terapeutyczne aspekty resocjalizacji”

a.       Wystąpienie dra hab. prof. UW Tomasza Rudowskiego

b.      Wystąpienie dra hab. prof. UW Janusza Surzykiewicza „Drogi życiowe młodzieży – między karierą zawodową a rozwojem osobistym”

c.       Wystąpienie Aleksandry Stępień „ Resocjalizacyjno-profilaktyczny aspekt sportu w  stosunku do nieletnich”

3.      Drugi blok tematyczny – „Rodzina a jej zagrożenia w problematyce resocjalizacji i  profilaktyki”

a.       Wystąpienie prof. dra hab. Lesława Pytki „Kłamstwo notoryczne a nieprzystosowanie społeczne”

b.      Wystąpienie Anny Demidowskiej „Przemiany rodziny wyzwaniem dla profilaktyki i  resocjalizacji”

c.       Wystąpienie Anety Michalczewskiej „Przemoc w rodzinie – monografia ośrodka pomocy dla ofiar przemocy”

d.      Wystąpienie Eweliny Rędzia –Woźniak „ Fenomen Charlesa Mansona – jego osobowość i wpływ na ludzi”

4.      Trzeci blok tematyczny – Refleksje nad seksualnością – jej aspekty oraz znaczenie we współczesności

a.       Wystąpienie dra hab. Jarosława Gary

b.      Wystąpienie Weroniki Zaród „Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży – umiejscowienie wpływu mass-mediów”

c.       Wystąpienie Katarzyny Kałuskiej „Między patologią a prawem do pracy seksualnej. Refleksja nad zjawiskiem prostytucji”

5.      Czwarty blok tematyczny – „Różne wymiary życia w więzieniu”

a.       Wystąpienie dra Dariusza Schmidta „Kumulatywny model instytucji więziennej. Implikacje dla personelu penitencjarnego”

b.      Wystąpienie dra Pawła Szczepaniaka „Relacje między pedagogiką resocjalizacyjną a  pedagogiką penitencjarną”

c.       Wystąpienie Marka Adama Grabowskiego „Życie seksualne więźniów”

6.      Podsumowanie konferencji – Zakończenie programu

 Czas: 16 Maja Godzina 13.30-17.00 

Miejsce: Instytut Profilaktyki Społeczne i Resocjalizacji  UW   Podchorążych 20 Sala 32   

wym-1368370303294

M.G. 

Ps. Zdjęcia za Wikipedią 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *