Konferencja „Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim”. Warszawa, 26 IV 2017

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum, Aula Schumana

26 kwietnia 2017 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.30 – rejestracja uczestników

 

10.00-11.30 – sesja I

Anna Tarwacka (UKSW) – Cenzorzy jako propagatorzy polityki prorodzinnej w starożytnym Rzymie

Jan Zabłocki (UKSW) – Skutki cywilne małżeństwa konkordatowego

Robert Gwiazdowski (Uczelnia Łazarskiego) – Elementy antyrodzinne w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym

 

Przerwa kawowa

 

11.45-13.15

Aleksander Stępkowski (UW) – Tożsamość rodziny w perspektywie UE

Tymoteusz Zych (UKSW) – Prawne i ekonomiczne aspekty opieki nad dziećmi do lat 3 w perspektywie porównawczej

Magdalena Olek – Unijna polityka rodzinna i promocja aktywizacji zarobkowej kobiet a ich wybory i potrzeby deklarowane w badaniach empirycznych

Jakub Bałtroszewicz (Fundacja Jeden z Nas) – Europejska Arena Walki o życie – doświadczenia i perspektywy

 

Przerwa kawowa

 

13.30-15.00

Jerzy Słyk (UKSW) – Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania w świetle zasady ochrony rodziny

Wanda Stojanowska (UKSW) – Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom i problemy wynikające z takiego rozstrzygnięcia sądu

Mirosław Kosek (UKSW) – O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku

Piotr Mazurkiewicz (UKSW) – Surogacja jako nowa forma handlu dziećmi

 

15.00 – catering

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *