Łacińskie Państwo i Prawo Narodu Polskiego. Zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru Pro Fide, Rege et Lege w 2019 r.

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru Pro Fide, Rege et Lege w 2019 r. Temat: Łacińskie Państwo i Prawo Narodu Polskiego.

Polska jest dzieckiem cywilizacji łacińskiej, która charakteryzuje się rozumowym podejściem do kategorii Prawdy, Dobra i Piękna. Prawy rozum dotyczy zarówno dziedziny poznania, jak i działania. Sposobem niszczenia Narodu Polskiego jest erozja wszystkiego, co stanowi immanentną część cywilizacji łacińskiej: realistycznego poznania, jak również etyki i prawa opartych na prawie natury.

Diagnozę upadku cywilizacji łacińskiej stawiało już wielu naukowców i publicystów. Samo uświadomienie sobie tego faktu nie sprawi jednakże, że odwrócimy ten trend. W dużo większym stopniu potrzebna jest pozytywna i konkretna wizja tego, jak ma wyglądać Polska – czy także cała Europa – w XXI w. Należy przy tym pamiętać, by nie mylić konkretnej historycznej formy, w jakiej cywilizacja łacińska zaistniała w dziejach, z jej istotą. Świat stworzony w ramach gospodarki agrarnej minął tak, jak kiedyś minęła organizacja społeczeństwa w formie nomadycznych zbiorowości zbieraczy i myśliwych. Żyjemy w opoce przemysłowej, czy też zdaniem niektórych, już nawet post-przemysłowej i musimy się zastanowić, co cywilizacja łacińska oznacza w świecie opartym na takich właśnie stosunkach produkcyjnych?

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów, które zmierzą się z pytaniem o to, jak ma wyglądać nowoczesne łacińskie państwo i prawo, które byłyby wyrazem prawdziwej suwerenności Narodu Polskiego? W jaki sposób państwo i prawo powinny zostać powiązane z nowoczesną gospodarką łacińską? Czym jest nowoczesny naród i czym jest nowoczesne państwo narodowe?

Teksty, które będą poruszać kwestie związane z postawionymi wyżej pytaniami, prosimy nadsyłać do 30.11.2018 r., na adres: profide.info@gmail.com. Aktualne wytyczne redakcyjne znajdują się w ostatnim numerze naszego czasopisma, na prośbę możemy je także przesłać drogą mailową.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *