Larry Young, Brian Alexander, „Chemia między nami. Miłość, seks i naukowe podstawy przyciągania”

Larry Young, Brian Alexander, Chemia między nami. Miłość, seks i naukowe podstawy przyciągania, przeł. Anna Klingofer, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2013, ss. 376

            Książka autorstwa Larry’ego Younga i Briana Alexandera pod tytułem „Chemia między nami. Miłość, seks i naukowe podstawy przyciągania” daje nam odpowiedzi na pytania, wątpliwości, rozterki, problemy, których przyczyn oraz istoty dotąd nie rozumieliśmy, a jakich przebieg i konsekwencje bardzo dotkliwie odczuliśmy lub odczuwamy. Warto dodać, że rozwiązania te to nie są „widzimisię” autorów, lecz zostały sformułowane na podstawie najnowszych, długoletnich badań światowej sławy naukowców. Z pewnością więc jest to pozycja wydawnicza godna uwagi ludzi wchodzących w relacje z innymi, tych, dla których ważna jest jakość i skutki bycia w społecznym kontekście, a zwłaszcza w związkach z innymi.

            Na początku wskazać warto, że autorzy doszczętnie rozbili wszelkie banały i frazesy służące w poezji i prozie do opisu stanu określanego mianem zakochania czy miłości. Zanegowali słuszność górnolotnych i patetycznych sformułowań często przywoływanych przy okazji rozwodów. Innymi słowy – zweryfikowali to, co zakorzenione od pokoleń w ludzkiej wyobraźni. Tu trzeba się na chwile zatrzymać. Otóż Larry Young i Brian Alexander niejako dowiedli wyższości związku małżeńskiego, jego społecznych konsekwencji nad przelotnymi miłostkami i modnymi ostatnimi czasy związkami partnerskimi. Niejako dowiedli wyższości treści doktryny konserwatywnej nad jakimikolwiek innymi.

            Najbardziej pasjonujące są opisy kolejnych sytuacji, które tak dobrze znamy z życia – z własnych przypadków, opowiadań przyjaciół, znajomych czy z medialnych przekazów wzbogacone naukowymi objaśnieniami. Nierzadko wydają się nam zaskakujące. Niemniej jednak gruntowne ich przemyślenie – zgodne ze wskazówkami naukowców – pozwoli pojąć ich sens. Z tego kolei można czerpać wartościową naukę, to znaczy wykorzystać zdobytą teorię w praktyce po to, aby udoskonalić jakość związków oraz relacji, w jakie wchodzi się z ludźmi.

            Autorzy uświadamiają w ten sposób wszakże, że to, co rozumiemy pod pojęciami: miłość, pożądanie, więzi międzyludzkie, namiętność wcale nie musi stanowić tajemnicy, na której rozwiązaniu zjadły zęby pokolenia. Wystarczy bowiem dobrze zrozumieć działanie kilki molekuł w naszych mózgach, by pojąć rządzące nimi mechanizmy. Cząsteczki te działają na obwody nerwowe i oddziałują na treść kluczowych dla naszego życia decyzji. I to właśnie świetnie – naukowo, lecz przystępnie nawet dla czytelnika niemającego dotychczas styczności z tego typu słownictwem i badaniami, wytłumaczyli naukowcy.

            Czytelnik dostrzeże także za sprawą ostrzeżeń Larry’ego Younga i Briana Alexandera w jaki sposób obecnie manipuluje się ludzkimi emocjami przy użyciu neuroprzekaźników. Zwłaszcza złowrogie okażą się w jego odczuciu próby przenoszenia odkrytych modeli zachowań zwierzęcych na narzędzia służące do wywieraniu na nas presji i zmuszania nas do określonych działań. Autorzy bardzo dobrze zilustrowali to wynikami najnowszych testów, eksperymentów oraz analiz i opatrzyli przemawiającymi do odbiorcy przykładami z życia. Z pewnością z wieloma z nich mieliśmy – przynajmniej w większości – okazję się zetknąć. Rzadko jednak ktokolwiek z nas zdawał sobie sprawę z ich istnienia oraz konsekwencji. Ta wartość dydaktyczna publikacji, to jej ogromny walor.

            Poza tym cenne dla czytelnika okażą się prezentacje dorobku neuronauki społecznej w odniesieniu do naszej codzienności. Dowie się on mianowicie jak ważne są drobne gesty, takie jak czułe spojrzenia matki na noworodka, mówienie przez ojca do niemowlęcia czy chodzenie z dzieckiem na spacery i prowadzenie go za rękę. Nawet uściśnięcie dłoni sprzedawcy może mieć – jak przekonująco dowodzą naukowcy – zarówno jednostkowe, jak i społeczne rezultaty. Warto wspomnieć, że rządzą tymi zachowaniami wbrew pozorom te prawidła, które opisywali już starożytni filozofowie, na przykład Platon. W prawidła te wpisane są z kolei dokładnie te same mechanizmy, które odpowiadają za różne przejawy i odcienie miłości, także tej seksualnej.

            Z książki Larry’ego Younga i Briana Alexandera pod tytułem „Chemia między nami. Miłość, seks i naukowe podstawy przyciągania” dowie się czytelnik wszystkiego tego, co w miłości – zarówno tej rodzicielskiej, jak i o podłożu seksualnym – było dla niego tajemnicą. Pozna właściwości sytuacji, które były dla niego niezrozumiałe i co najważniejsze – pojmie kierujące nimi zależności. Dzięki temu nauczy się bardziej świadomie niż dotychczas kierować swoimi zachowaniami, które dotychczas zwał namiętnościami. Być może lepiej pozna siebie i podniesie komfort więzi społecznych, jakie współtworzy. Dlatego właśnie publikację tę gorąco poleca się wszystkim odbiorcom zainteresowanym swoim wartościowym i uświadomionym byciem w społeczeństwie.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Carta Blanca: http://www.dwpwn.pl/produkty/816/chemia-miedzy-nami-milosc-seks-i-naukowe-podstawy-przyciagania

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *