„Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie”. Recenzja książki

Dariusz Kubinowski, Marian Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, ss. 232

Metodologia i poszukiwanie nowej formuły koncepcji pedagogiki zorientowanej humanistycznie są obecnie źródłami wielu problemów naukowych wśród badaczy. Wciąż nie zostały one dostatecznie zbadane ani opisane w literaturze przedmiotu. Kamieniem węgielnym w tej sferze badań jest książka pod redakcją naukowa Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka, pod tytułem „Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie”. Dokładne zapoznanie się z nią jest gwarantem podniesienia świadomości metodologicznej, przy czym ta doskonała propozycja wydawnicza Oficyny Wydawniczej „Impuls” zainteresuje nie tylko osoby koncentrujące swe zainteresowania badawcze na pedagogice, ale i na przykład socjologii.

            Dzięki publikacji tej czytelnicy dowiedzą się jakie były kluczowe-przełomowe momenty w rozwoju metodologii studiów oraz badań pedagogicznych, poznają tożsamość pedagogiki współczesnej, dostrzegą złożoność podejść i stanowisk metodologicznych, na jakie można się natknąć w różnego rodzaju – niekiedy bardzo słabych – opracowaniach. Innymi słowy odbiorcy zostaną przestrzeżeni przed błędami nazbyt często popełnianymi przez niedoświadczonych i niedojrzałych naukowców, zyskają spojrzenie na istniejące dla nich alternatyw, które gwarantują trafniejsze i rzetelniejsze wyniki badań. W związku z tym jako bezcenne należy uznać sformułowane na łamach publikacji postulaty oraz wskazówki dotyczące stosowania metod, technik i narzędzi badawczych.

            Bardzo dobry jest zarys orientacji metodologicznych współczesnej pedagogiki empirycznej wraz z ich genezą i przykładami owocnego wykorzystania na przestrzeni lat. Swoiste uzupełnienie stanowi wykład na temat zagadnień epistemologicznych, podstawowych dla metodologii pedagogiki oraz pluralizmu metodologicznego. Humanistyczne poznanie naukowe i działanie praktyczne pedagogów są pełne rozbieżności – co autorzy starają się z jak największą precyzją uzasadnić i zobrazować. Ważne jest przy tym właściwe pojmowanie paradygmatu humanistycznego pedagogiki – ponieważ warunkuje całościowe myślenie pedagogiczne na poziomie epitemologicznym, metodologicznym i prakseologicznym – ujętego z humanistycznego punktu widzenia.

            Bezcenne są też uwagi na temat symptomatycznego charakteru dyskursu w sferze badań czy odnoście uzależnienia efektów badania od przebiegu poszczególnych etapów procesu badawczego. Warto je przemyśleć, głównie w kontekście kondycji współczesnej myśli humanistycznej, nowej sytuacji edukacji, pojawiających się wyzwań w sferze humanistyki.

            Zjawiska będące przedmiotem rozważań wybitnych naukowców, którzy podzielili się z czytelnikami na kartach książki swym doświadczeniem badawczym, zostały ujęte z szerokiej perspektywy, z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki. Wartościowe są wskazania dotyczące możliwości wcielenia pewnych konceptów nowej orientacji humanistycznej w życie, to znaczy ich wykorzystania gwoli zapewnienia człowiekowi integralnego rozwoju.

            Bardzo szczegółowo zostały w publikacji potraktowane także zagadnienia dotyczące kultury, intuicji, deontologii, etyki, krytyki, przyjmowaniu postawy badawczej, ewaluacji metodyki badawczej – są to niezmiernie ważne problemy dziś, w dobie zgubnego dla badaczy postmodernizmu.

            Książka pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka, zatytułowana „Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie” to cenna propozycja dla osób chcących pogłębić swą świadomość metodologiczną, rozwijać swoje kompetencje w zakresie pedagogiki. Wybitni eksperci zwrócili na jej kartach uwagę czytelników w kierunku problemów, w którymi borykali się na przestrzeni lat i borykają się dotychczas naukowcy z całego świata. Inspirujące uwagi na marginesie tych zmagań są wspaniałym materiałem do zainicjowania kolejnych badań. Jest to bardzo pouczająca i warta przeczytania książka.

Dominika Zakrzewska

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/metodologia-pedagogiki-zorientowanej-humanistycznie,482.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “„Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie”. Recenzja książki”

  1. Szanowny Panie, książka jest estetycznie wydana i godna uwagi. Owszem, przyda się politologom, ale nie tylko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *