O czym rozmawialiśmy z szefem dyplomacji Cypru…

.

W ostatnią środę, 2 lipca, miałem okazję – jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie, wraz z posłanką Ewą Wolak, szefową Polsko – Cypryjskiej Grupy Parlamentarnej, miałem okazję rozmawiać z cypryjskim Ministrem Spraw Zagranicznych, panem Ioannisem Kasoulidisem. Tematem naszego spotkania była sprawa prześladowania chrześcijan w okupowanej przez Turkòw części wyspy.

Rozmawialiśmy między innymi o potrzebie powołania analogicznych do naszego Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie grup w parlamentach narodowych i Parlamencie Europejskim.

Poniżej prezentuję relację z tego spotkania, sporządzoną przez prawosławnego eksperta naszego Zespołu, pana Pawła Wróblewskiego.

Jednym z głównych problemów podejmowanych podczas oficjalnej wizyty ministra spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej Ioannisa Kasoulidisa w dniach od 30 czerwca do 2 lipca br. w Warszawie był narastający problem prześladowań i dyskryminacji chrześcijan na świecie. Minister Kasoulidis odbył w tej sprawie spotkanie z ministrem Radosławem Sikorskim oraz posłami i senatorami z Polsko-Cypryjskiej Grupy Parlamentarnej i Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie. W posiedzeniu szefa cypryjskiej dyplomacji z delegacją polskiego parlamentu uczestniczyli także eksperci rzymskokatoliccy i prawosławni.

Minister Kasoulidis mówił o alarmujących trudnościach, z jakimi chrześcijanie, głównie prawosławni, spotykają się w północnej części Cypru, okupowanej od 1974 roku, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, przez turecką armię i konieczności wspólnego przeciwdziałania państw członkowskich UE wobec łamaniu przez rząd turecki podstawowych praw człowieka i obywatela. Zauważył również, że dziś tło dla reperkusji bezpośrednio związanych z turecką inwazją na Cypr stanowi globalne zjawisko walki z chrześcijaństwem –z tego faktu wynika nagląca potrzeba wypracowywania skutecznych narzędzi antydyskryminacyjnych.

Wypowiedzi ministra korespondowały z raportem Komisji Europejskiej, która w październiku 2013 roku wydała dokument podsumowujący dotychczasowe starania Turcji o członkowstwo w UE i określający dalszą strategię dwustronnej współpracy. Raport stanowi o istotnych naruszeniach, jakich dopuszcza się Turcja m.in. w zakresie praw kobiet i dzieci, dyskryminacji etnicznej i wyznaniowej, wolności słowa i zgromadzeń, prawa własności, prawa do edukacji czy prawa pracy. W niedawnym oświadczeniu UE z 23 czerwca stwierdzono, że rozstrzygnięcie tak zwanej kwestii cypryjskiej jest istotną i konieczną częścią procesu negocjacji akcesyjnych z Turcją. Rząd Cypru od dziesięcioleci zwraca uwagę opinii międzynarodowej na masowe zaginięcia swoich obywateli w wyniku naruszenia integralności terytorialnej tego państwa przez Turcję – według raportu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w samym tylko listopadzie 2010 roku dokonano ekshumacji 745 ciał osób dotychczas oficjalnie uznanych za zaginione.

Minister postulował konieczność ochrony religijnego i kulturowego dziedzictwa Cypru, unikalnego w światowej skali, które w drastyczny i systematyczny sposób niszczone jest przez rząd Turcji. Mowa tu m.in. o zdewastowaniu wczesnego neolitycznego osadnictwa w Kastros czy o łącznie 559 obiektach sakralnych, w tym starożytnych i średniowiecznych, które zostały całkowicie zrównane z ziemią, zdewastowane, sprofanowane lub przekształcone w meczety (133 spośród nich) bądź lokale użyteczności publicznej, np. szpitale wojskowe czy kluby nocne. Warto wspomnieć o tym, że ok. 60 tysięcy dzieł sztuki, głównie stanowiących wyposażenie cerkwi, w tym m.in. ok. 15 tysięcy ikon, zostało zrabowanych i wystawionych na światowe licytacje – rządowi cypryjskiemu udało się odzyskać tylko pojedyncze przedmioty.

Szef dyplomacji Republiki Cypryjskiej zwrócił także uwagę na znaczący wkład prawosławnego arcybiskupa Chryzostoma II w tworzeniu lokalnych inicjatyw na rzecz konsolidacji podzielonych społeczności Cypru – wymienił wśród nich podpisane w lutym tego roku wspólne oświadczenie z liderami pozostałych grup wyznaniowych – muzułmańskiej, maronickiej, ormiańskiej i rzymskokatolickiej – wzywające władze polityczne do wznowienia rozmów pokojowych.

Źródło: www.cerkiew.pl

Jan Filip Libicki

www.facebook.com/flibicki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.