O sprawiedliwości w dobie postmoderny – „Kill Bill”

O tym, czy w postmodernistyczne kino wpisują się próby dania wyrazu rzeczywistości, czy też dokonania jej zmiany dyskutowali prelegenci i eksperci zaproszeni na trzecią już ogólnopolską konferencję naukową z cyklu: Patologia czy katharsis? Recepcja filmów Quentina Tarantino z perspektywy bezpieczeństwa społecznego, zorganizowaną w ramach Tygodnia Bibliotek przez Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Bibliotekę Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Spotkanie było poświęcone interpretacji filmu „Kill Bill” i odbyło się tradycyjnie już w bibliotece Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, 14 maja 2012 roku.

W ramach pierwszego panelu eksperci zaprezentowali interpretacje filmu z perspektywy kultury wschodu – dr Marcin Lisiecki oraz zachodu – dr Barłomiej Michalak, które stały się punktem odniesienia podczas dyskusji dotyczącej znaczenia filmu w kontekście dialogu międzykulturowego. Jak podczas każdej odsłony z cyklu Patologia czy katharsis? nie zabrakło również pytań ważnych z perspektywy społecznego poczucia bezpieczeństwa. W trakcie drugiego panelu dr Marcin T. Zdrenka, odnosząc się do wątków obecnych w filmie oraz rzeczywistości społecznej, usiłował odpowiedzieć na pytanie Zemsta – anachronizm czy aktualny element współczesnej praktyki moralnej?, mgr Arkadiusz Meller z kolei omówił estetykę okrucieństwa Quentina Tarantino, uzasadniając tym samym dlaczego „Kill Bill” nie należy do ,,piekielnego kina”. Mgr Barłomiej Różycki skoncentrował się na prezentacji wybranych aspektów teorii przemocy i ich odzwierciedlenia w filmie „Kill Bill”.

Studenci, w nawiązaniu do przedstawień eksperckich, wygłosili referaty: Ars moriendi w „Kill Bill”, Hortero Q. Tarantino. O czarze kina w świetle rozważań Zbigniewa Brzezińskiego, W poszukiwaniu sprawiedliwości – zemsta w „Kill Bill”, Patos a groteska w pastiszu „Kill Bill”, Śmierć czy ekstaza? – zażywanie narkotyków na przestrzeni dziejów a wizja Q. Tarantino, Czy Czarna Mamba kochała? Wpływ zachowań przestępczych na kształtowanie osobowości człowieka­. Stały się one przyczynkiem do interesującej debaty na temat istoty kiczu w filmach Q. Tarantino i usiłowań odnalezienia odpowiedzi na postawione na nowo, ważkie w świetle rozważań nad bezpieczeństwem społecznym w dobie postmoderny, inspirowane słowami Josepha Conrada, pytanie o to, czy reżyserska wizja celowała w wymierzeniu sprawiedliwości widzialnemu światu.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie osoby wyrażające chęć podjęcia dyskusji dotyczącej recepcji filmu „Wściekłe psy” oraz współpracy przy kolejnych odsłonach konferencji (dane kontaktowe: sknbwumk@gmail.com).

                                                                                                                         Joanna Rak

O konferencji informowaliśmy wcześniej: https://konserwatyzm.pl/artykul/4415/konferencja-naukowa-pod-patronatem-portalu-konserwatyzmpl

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “O sprawiedliwości w dobie postmoderny – „Kill Bill””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *