„Panorama Północy”. Z dr Feliksem Walichnowskim, redaktorem naczelnym „Panoramy Północy” w latach 1972-1981 rozmawia redaktor Marcin Hagmajer

 

– Panie doktorze, w jakich okolicznościach przejął Pan Panoramę Północy?

– Panorama Północy ukazywała się na terenie całej Polski, a specjalizowała się w tematyce nowoczesnego rolnictwa i gospodarki morskiej z uwzględnieniem stosunków prawnych Ziem Zachodnich i Północnych. Potrzebowano fachowca znającego tę problematykę.

– Co Pana skłoniło do zostania redaktorem naczelnym tego pisma?

– Znałem dość dobrze ten teren i ludzi tu mieszkających, w których problematykę dnia codziennego jako pionier osadnictwa potrafiłem wyczuwać na co dzień,obserwując trudności w integracji społecznej Ziem Zachodnich.

– Jaki profil pisma pod Pańskim kierunkiem się wykrystalizował, na co jako Redakcja kładliście nacisk?

– Naszą misją było pokazywanie znaczących osiągnięć cywilizacyjnych Polski Ludowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Kładliśmy nacisk na podkreślenie fenomenu socjologicznego pionierów, którzy doprowadzili te tereny z morza ruin do rozkwitu. PGR-y produkując zdrową żywność skutecznie konkurowały z zachodnią gospodarką rolną, a gospodarka morska stała w pewnym momencie wręcz na światowym poziomie.

Ma Pan absolutnie rację, jak pokazują dane choćby Stocznia Gdańska w latach 1970tych  była na piątym miejscu na świecie jeśli chodzi o produkcję statków.

 – I to w naszym przekazie miało uświadamiać ludziom sens ich bytowania na tych ziemiach jako Polaków pracujących na rzecz dalszego rozwoju Polski Ludowej.

– Na czym polegał ewenement tej gazety?

– Na tym, że na rolniczej i pozornie marginalnej prowincji wydawano ogólnopolskie czasopismo. Po przełomie październikowym 1956 Polska Ludowa zyskała sporo swobody, po tym okresie powstały ciekawe pisma, które miały wpływ na propagandę PRL. Profil naszej gazety kładł duży nacisk na  uświadamianie naszym rodakom, zwłaszcza zamieszkałym na tych ziemiach -zagrożenia ze strony rewizjonizmu z RFN.

– Czy penetrowanie problematyki zachodnioniemieckiej miało na celu uświadamiać tutejszym Polakom zagrożenie ich bytowania na Ziemiach Odzyskanych?

– Niemcy Zachodnie i ich aparat były czołowym państwem, które destrukcyjnie oddziaływało na Polaków na tych terenach, w związku z tym bacznie obserwowaliśmy to co dzieje się w państwach północnych, jak RFN, Szwecja czy Dania, bo stamtąd szły groźne dla nas prądy polityczne. Panorama stanowiła tamę przed groźną propagandą socjologiczną płynącą z państw zachodnich.

– Jakie środowiska tworzyły profil tożsamościowy gazety, czy kładł Pan na przykład nacisk na naukowców, oraz na instytuty badawczo naukowe?

– Wokół Panoramy Północy udało się zgromadzić pokaźne grono naukowców i specjalistów z Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz uniwersytetów z północnej Polski. Duży wkład w działalność gazety w tamtym czasie miały centralne ośrodki patriotyczne, gdzie występowali wybitni specjaliści od problematyki niemieckiej, którzy wspierali nasze poczynania na tym kierunku. Wspierali nas też działacze dawnego Związku Mazurów, będący moimi przyjaciółmi. Przypomnę tu jeszcze, że przede mną w Panoramie Północy publikował redaktor Ryszard Gontarz, który również zajmował się problematyką mazurską i zagrożeniami ze strony zachodnioniemieckiego rewizjonizmu.

– Jak władze partyjne szczebla lokalnego w tamtym czasie podchodziły do pisma?

Jeśli chodzi o stronę organizacyjną w gruncie rzeczy bez zarzutu, natomiast zwłaszcza tu w Okręgu Mazurskim nie było kadr partyjnych na odpowiednim poziomie, które mogłyby wesprzeć misję pisma, zwłaszcza na odcinku przeciw niemieckim

– A w takim razie jak oceniały pismo władze centralne PZPR?

– Gdy zostałem redaktorem naczelnym, to ekipa Edwarda Gierka otwierała się na Zachód i jego inwestycje, więc był to moment odchodzenia od propagandy frakcji tzw. Partyzantów, dlatego mimo naszych starań i wysiłków – dało się wyczuwać pewne zmiany, które w konsekwencji sprzyjać musiały atmosferze schładzania pewnych wątków w tematyce Ziem Zachodnich i Północnych.

– Kto doprowadził do likwidacji pisma, i komu na tym kroku szczególnie zależało

– Za ten krok odpowiedzialne w szczególności były niektóre wpływowe osoby z centralnego kierownictwa PZPR po roku 1981, którym działalność ideologiczna PANORAMY PÓŁNOCY przeszkadzała w demontażu Polski Ludowej . Polityka destrukcji PRL doprowadziła do rozkwitu propagandy przeciwko zdobyczom PRL i znieważania ludzi zasłużonych dla jej rozwoju, zwłaszcza na odcinku społecznym.

– W tym roku mija 40 lat od likwidacji Panoramy Północy. Czy uważa Pan, że tego typu pismo jak PANORAMA PÓŁNOCY oraz środowisko go tworzące jest potrzebne w obecnej rzeczywistości?

– Odzywają się głosy ze środowisk naukowych, by reaktywować pismo, ja także uważam, że jest to konieczne. Oczywiście obecna sytuacja nie sprzyja ku temu, ale jestem przekonany, że nadejdzie za jakiś czas taki moment gdy znajdą się poważni kontynuatorzy dzieła naszej redakcji, którzy podniosą pałeczkę w sztafecie i wezmą udział w edukowaniu społeczeństwa, uświadamiając mu, że polskość tych ziem tworzyli pionierzy osadnictwa po roku 1945, zaś zmiany ustrojowe rozpoczęte po 1980 roku zamieniły Polskę w dziki kapitalizm – co stwierdził nawet swego czasu na Kubie polski papież. Rozwarstwiono i skłócono polskie społeczeństwo, a praca ludzi wzbogaca głównie banki zagraniczne.

 

Dziękuję za rozmowę

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]
Facebook

1 thoughts on “„Panorama Północy”. Z dr Feliksem Walichnowskim, redaktorem naczelnym „Panoramy Północy” w latach 1972-1981 rozmawia redaktor Marcin Hagmajer”

 1. ’zmiany ustrojowe rozpoczęte po 1980 roku zamieniły Polskę w dziki kapitalizm’ –
  co stwierdził nawet swego czasu na Kubie polski papież”.??
  SzPanie Autorze,
  coś mi tu nie gra>facet (JPII)
  >>wyrósł na obalaniu 'komuny’>rozpirzał 'teologię wyzwolenia’ w Ameryce łacińskiej (na życzenie zleceniodawców Amerykańskich>dzięki którym został papieżem) a przy okazji 'załatwiając’ KrK w Ameryce Łacińskiej na rzecz 'wspólnot’ religijnych z USA>coś co się stało w Polsce od lat osiemdziesiątych !!! Pan Wielomski kiedyś o tym wspominał -jutubowa- ale na łamach konserwatyzm.pl??
  >>kastrował doktrynę KrK z potępienia lichwy,
  >>który „Jak papież-Polak Jan Paweł II zaprzągł polskich księży do współpracy z CIA przeciw PRL” (27.03.2014)
  .https://ptto.wordpress.com/2014/03/23/sekrety-watykanu-jak-papiez-polak-jan-pawel-ii-zaprzagl-polskich-ksiezy-do-wspolpracy-z-cia-przeciw-prl/
  >> gość który wpuścił CIA do Watykanu>>(to dr Krajski>szpec od masonów) >
  .https://www.youtube.com/watch?v=Cj2oQrkTpeE 'minuta 18:48 )
  etc, etc, etc
  i to mówił JPII z takim życiorysem (as above)
  w kraju KOMUNISTYCZNYM>do dzisiaj, ?!?!
  najdłużej OBŁOŻONYM SANKCJAMI przez oazę 'wolności i demokracji’>SZAP czyli moronów amerykańskich??
  ???!??!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *