Hagmajer: Stracona szansa. Czyli dlaczego PRL poległa w wojnie informacyjnej z Zachodem na polu rywalizacji naukowo-technicznej

Polska Rzeczpospolita Ludowa w okresie po roku 1956 stawiała na dalszy rozwój przemysłu ciężkiego, jednak w epoce rewolucji informacyjnej potrzebowała nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych, by stawić czoło systemom z Europy Zachodniej i z SZAP. Gra toczyła się o to, czy staniemy się systemem autonomicznym1 czy samosterownym2. Gdy weźmiemy pod uwagę schemat budowy systemu autonomicznego, to w zjawisku utraty autonomiczności najgroźniejszy jest brak sprzężenia zwrotnego między homeostatem a receptorem i korelatorem w torze informacyjnym, co będzie również oznaczało brak sprzężenia zwrotnego między homeostatem, alimentatorem i akumulatorem w torze energetycznym3. Przykłady socjotechniki walki informacyjnej w epoce rewolucji informacyjnej Docent Józef Kossecki w książce Wpływ […]

Hagmajer: Chińsko-rosyjska współpraca wojskowo-techniczna od lat 1990tych do dziś

Relacje sojusznicze chińsko-rosyjskie są przedmiotem analiz wielu ośrodków badawczych na świecie. Ich trwałość budzi niepokój u jednych i nadzieję u drugich. Niewątpliwie współdziałanie obydwu tych stron na niwie wojskowo-technicznej jest bezprecedensowym przykładem w najnowszych dziejach świata. Celem tego artykułu jest ukazanie współpracy wojskowo-technicznej Moskwy z Pekinem jako przykładu harmonijnego partnerstwa rangi strategicznej, którego efektem jest obopólna korzyść i trwałe więzi partnerskie, które zapoczątkują nowy rozdział w dziejach świata. Krótkie streszczenie relacji chińsko-radzieckich w okresie zimnej wojny W czasach zimnej wojny tzw. światowa opinia publiczna nakierowana była na rywalizację między blokiem wschodnim, na czele którego […]

Hagmajer: Jak Serbia odradza się dzięki współpracy z ChRL

Serbia jako główne państwo rozbitej przez siły NATO Jugosławii w sposób szczególny doznała upokorzeń w latach dziewięćdziesiątych i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ponieważ Serbowie nie zgodzili się oddać swoich bogactw naturalnych pod nadzór koncernów zachodnich, zostali zmuszeni do tego siłą, poprzez wojnę domową, bombardowania lotnictwa NATO, aż po oderwanie kolejnych terytoriów, jak Czarnogóra (kraj o populacji podobnej do Wrocławia, za to po oderwaniu od Belgradu – odcinający Serbię od morza) czy Kosowo (kolebka państwowości serbskiej, jak dla Polski Wielkopolska). Wydawało się, że upadek tego państwa jest tylko kwestią czasu. […]

Hagmajer: Cele i metody w sterowaniu społecznym, wykazujące różnice pomiędzy chińskim Systemem Zaufania Społecznego a anglosaskimi systemami kontroli obywateli

Czy to nam się podoba, czy nie, żyjemy w czasach orwellowskich, gdzie całe społeczeństwa są poddawane różnym formom kontroli, z totalną inwigilacją włącznie1. W erze Internetu, permanentnej informatyzacji i cyfryzacji, ludzie niemal na całym świecie żyją pod bokiem śledzących ich satelitów oraz kamer, nasze telefony komórkowe podłączone do Internetu są często czymś w rodzaju elektronicznej smyczy. Prywatność stała się zjawiskiem deficytowym, zaś dodatkowo w dobie coraz powszechniejszej brutalizacji, turanizacji życia społecznego, jej odbudowa jest w tej chwili mało realna. Państwa skonstruowane jako organizacje polityczne oligarchii […]

Hagmajer: NRD jako niewykorzystany mur obronny Polski przed zachodnioniemieckim rewizjonizmem

Budowanie wpływów polskich w NRD było racją stanu. Można było rozgrywać i skutecznie skłócać obydwa państwa niemieckie tak, by nie dopuścić do ich zjednoczenia. Przykład, jak to robili i robią Chińczycy wobec obydwu państw koreańskich pokazuje, że nie było to zadanie niewykonalne. NRD mogła odgrywać dla Polski przy wsparciu ZSRR podobną rolę, jaką odgrywa KRLD, czyli Korea Północna, dla Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) wobec Korei Południowej i stacjonujących tam wojsk amerykańskich. Rolę strategicznego bufora bezpieczeństwa. Niestety, Polska Ludowa w porównaniu do Chin Ludowych nie wykształciła […]

Hagmajer: Rola czynników niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem NRD w pacyfikacji KWK Wujek w Katowicach w grudniu 1981

W gąszczu pseudoinformacji, dezinformacji symulacyjnych i dysymulacyjnych propagandy IPN, polityków mainstreamu i wszelkiej maści oportunistów obchodzi się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji KWK WUJEK w dniu 16.12.1981. Wszystko to ma oczywiście służyć podniesieniu ofiar do rangi świętych męczenników III RP, którzy według jedynie słusznej narracji zginęli za aktualny system, zwany wolną, niepodległą, demokratyczną i rozwijającą się w szybkim tempie Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Oczywiście statystyki i trzeźwość umysłu okrutnie weryfikują ten propagandowy bełkot. . Natomiast nie sposób nie odnieść się do samej istoty tego wydarzenia sprzed równo 40 […]

„Panorama Północy”. Z dr Feliksem Walichnowskim, redaktorem naczelnym „Panoramy Północy” w latach 1972-1981 rozmawia redaktor Marcin Hagmajer

  – Panie doktorze, w jakich okolicznościach przejął Pan Panoramę Północy? – Panorama Północy ukazywała się na terenie całej Polski, a specjalizowała się w tematyce nowoczesnego rolnictwa i gospodarki morskiej z uwzględnieniem stosunków prawnych Ziem Zachodnich i Północnych. Potrzebowano fachowca znającego tę problematykę. – Co Pana skłoniło do zostania redaktorem naczelnym tego pisma? – Znałem dość dobrze ten teren i ludzi tu mieszkających, w których problematykę dnia codziennego jako pionier osadnictwa potrafiłem wyczuwać na co dzień,obserwując trudności w integracji społecznej Ziem Zachodnich. – Jaki profil […]