Peter Kreeft, „Między piekłem a niebem. Dialog w zaświatach. C. S. Lewis, J. F. Kennedy, A. Huxley”

Peter Kreeft, Między piekłem a niebem. Dialog w zaświatach. C. S. Lewis, J. F. Kennedy, A. Huxley, przeł. Bartłomiej Zborski, Warszawa 2015, ss. 192

            Dnia 22 listopada 1963 roku zmarli trzej wybitni ludzie: C. S. Lewis, John F. Kennedy i Aldous Huxley. Każdy z nich miał zdecydowane poglądy, lecz każdego z nich znamionowała także wiara w to, że śmierć nie jest kresem ludzkiego życia. Jednakże na pytanie „co jest po śmierci?” mieli zupełnie różne odpowiedzi. Peter Kreeft odważnie założył, że ci trzej intelektualiści spotkali się w zaświatach, czyli najogólniej rzecz biorąc „gdzieś poza śmiercią”. Na podstawie rzetelnej i pogłębionej analizy ich poglądów zrekonstruował przebieg ich pośmiertnej rozmowy na różne tematy. Efekt tych prac czytelnik znajdzie w gorąco polecanej książce „Między piekłem a niebem. Dialog w zaświatach. C. S. Lewis, J. F. Kennedy, A. Huxley”.

            W tomie tym w sposób brawurowy zderzają się ze sobą różne idee uwiecznione słowami swoich znakomitych reprezentantów. C. S. Lewis przemawia w imieniu starożytnego zachodniego teizmu. J. F. Kennedy wypowiada się w ramach nowoczesnego zachodniego humanizmu. Z kolei w słowach A. Huxley’a ujście znajduje starożytny wschodni panteizm. Wszystkie sposoby myślenia są głęboko zakorzenione w różnych rodzajach chrześcijaństwa wyznawanych przez bohaterów książki – to chrześcijaństwo tradycyjne głównego nurtu, inaczej ortodoksyjne, modernistyczne czy też humanistyczne, a także zorientalizowane określane również mistycznym.

            Bohaterowie publikacji nie zawsze się ze sobą zgadzają. Wręcz przeciwnie, toczą zajadłe spory o sens ludzkiego życia, tajemnice wiary, Jezusa Chrystusa i Jego dualną naturę – boską i ludzką, istnienie nieba i piekła, wartości takie jak chociażby miłość. Wszystkie argumenty, jakie formułują wysuwają z perspektywy wyznawanej filozofii. Wszystkie także można łatwo skojarzyć z dziełami oraz faktami z życiorysów oponentów. Warto przy tym zwrócić uwagę na ich kontrastowość w punktach zapalnych, które – pomimo upływu czasu – wciąż nie doczekały się rozwiązania i wciąż wzniecają ogień.

            Z dialogów zaprezentowanych w niniejszym tomie wyłaniają się fascynujące wątki do rozważenia banalności codzienności i potrzeby uchwytywania wszystkiego w szerokim kontekście. C. S. Lewis, J. F. Kennedy oraz A. Huxley pokazują wszak, że w życiu nie ma łatwych odpowiedzi na trudne pytania, a największym sukcesem może być po prostu rozważne zmierzanie w raz na zawsze obranym kierunku. Poszczególne głosy mają charakter mobilizujący, podtrzymujący na duchu, cenny dla ludzi, którzy potrzebują mądrej porady, wsparcia w swoich dążeniach.

            Książka Petera Kreefta pod tytułem „Między piekłem a niebem. Dialog w zaświatach. C. S. Lewis, J. F. Kennedy, A. Huxley” nie tylko przybliża czytelnikowi sposoby myślenia reprezentowane przez bohaterów książki, ale również pokazuje różne poziomy refleksji filozoficznej. Poza tym, co szczególnie ważne, skłania do refleksji o wierze, byciu na ziemi i zmierzaniu ku śmierci. Ta rozmowa pokazuje niezwykle fascynujące spojrzenia na nośne, lecz trudne tematy, takie jak miłość, pokora, mądrość, wiara, ale i różnice społeczne. Głosy przypisane C. S. Lewisowi, J. F. Kennedy’emu oraz A. Huxley’owi są dość silnie zróżnicowane, zgodne lub rozbieżne, pełne pewności, a innym razem wciąż poszukujące. Warto więc im się uważnie przysłuchać, aby odkryć nowe perspektywy spojrzenia na świat dla siebie samego.

Krzysztof Wróblewski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *