Pikieta przeciw „kłamstwu wołyńskiemu” w Lublinie

30 stycznia br. podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa był opiniowany projekt tekstu i formy obelisku, który ma powstać na Skwerze Ofiar Wołynia. Środowiska kresowe zaproponowały epitafium następującej treści:

„W HOŁDZIE POLAKOM WOŁYNIA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH W LATACH 1939-1947, DUCHOWIEŃSTWU, OJCOM I MATKOM, STARCOM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM, KTÓRYM ZADANO OKRUCIEŃSTWA NIE MAJĄCE SOBIE PODOBNYCH TYLKO DLATEGO ŻE BYLI POLAKAMI”.

Obecna na posiedzeniu Komitetu przedstawicielka Rządu Donalda Tuska – Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc zgłosiła poprawki do treści powyższego napisu, zażądała usunięcia słowa „Ludobójstwo” i zastąpienie go infantylną konstrukcją słowną mówiącą o „czystkach o znamionach ludobójstwa”, będącą powieleniem treści kompromitującej Państwo Polskie uchwały Sejmu RP z dnia 12 lipca (MP z 2013 r., poz. 606).

Zwracamy uwagę, iż w imię partykularnych interesów bieżącej strategii polskiej dyplomacji, zamazywanie prawdy, unikanie jednoznacznych stwierdzeń fałszujących obraz rzeczywistości, czego dowodem była wspomniana już uchwała sejmowa, wykorzystywanie infantylnych konstrukcji słownych i myślowych nie będzie służyć prawdziwemu pojednaniu pomiędzy naszymi narodami. Jedynie może to potęgować stan nieufności, wzajemnej niechęci oraz wzbudzać nastroje pogardy i wyższości wśród ideowych spadkobierców sprawców, których na Ukrainie jest bardzo dużo. Jeśli prawda zostanie ponownie poświęcona interesom dzisiejszej polityki, będzie tylko wzrastało przeświadczenie o zdradzie i opuszczeniu ze strony własnego Państwa wśród ofiar i ich potomków. Dlatego:

RUCH NARODOWY LUBLIN WZYWA PANIĄ WOJEWODĘ DO ZMIANY SWOJEJ DECYZJI I WYRAŻENIA ZGODY NA TREŚĆ NAPISU NA OBELISKU ZAPROPONOWANĄ PRZEZ INICJATORÓW WYWODZĄCYCH SIĘ ZE ŚRODOWISK KRESOWYCH.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.