Polecamy kolejny tom serii „Prasa Narodowej Demokracji”

Książka pt. „Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści” stanowi kontynuację badań poświęconych aparatowi prasowemu formacji narodowej. Przywołano w niej główne postaci występujące w ruchu narodowym, ale w tle jest i sam ruch, jego struktury i oblicze ideowe. Dlatego w cyklu publikacji o Narodowej Demokracji jest to tom ważny, niejako ją zaludniający. W sumie znaczenie dzieła dla historiografii prasy politycznej od końca XIX wieku do czasów dzisiejszych jest istotne. Wiele w nim zawartych przyczynków świadczy o szerokim zainteresowaniu autorów podjętą tematyką, co obiecuje dalsze owoce tych badań.

Spis treści:

Wprowadzenie (Ewa Maj)

Włodzimierz Mich 

Publicystyka Jana Steckiego przed wyborami do I Dumy Państwowej

Lech Zdybel

Władysław Jabłonowski wobec idei narodowej literatury „z tezą” – wczesna publicystyka krytycznoliteracka (okres „Głosu” i „Przeglądu Narodowego”

Marian Mroczko

Publicystyka i działalność Stanisława Kozickiego na rzecz odbudowy państwa polskiego do 1919 roku

Aneta Dawidowicz

Zygmunt Wasilewski (1865-1948). Publicysta, dziennikarz, organizator systemu prasowego Narodowej Demokracji

Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski

Publicysta jednej kwestii. Problematyka samorządowa w wypowiedziach Medarda Kozłowskiego (1886-1945)

Marek Białokur

Joachim Bartoszewicz jako redaktor i publicysta. Szkic do portretu działacza Narodowej Demokracji

Ewa Maj

Karol Wierczak kronikarz życia prowincji polskiej: na podstawie cyklu publicystycznego w tygodniku „Zorza”

Rafał Łętocha

Karol Ludwik Koniński jako publicysta prasy narodowej

Jarosław Tomasiewicz

„Postępowy antysemita”. Publicystyka Adama Niemojewskiego na łamach „Myśli Niepodległej” (1921-1931)

Małgorzata Dajnowicz

Stosunki zewnętrzne i polityka wewnętrzna państwa polskiego w opiniach wybranych publicystów „Gazety Warszawskiej”

Mirosław Orłowski

Ksiądz Jan Stępień, szef Centralnego Wydziału Propagandy Stronnictwa Narodowego 1942-1945

Mirosław Orłowski

Tadeusz „Prus” Maciński – autor broszur programowych Stronnictwa Narodowego. Omówienie głównych tytułów konspiracyjnych

Tomasz Sikorski

O nowe oblicze ruchu narodowego. Aktywność polityczna i publicystyczna Wiesława Chrzanowskiego (wrzesień 1939-sierpień 1944)

Konrad Jajecznik

Od entuzjasty do kontestatora myśli nacjonalistycznej. Sylwetka publicystyczna Mirosława Szczepana Żochowskiego (1937-2010)

Rafał Dobrowolski

Publicyści Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego (2001-2006): Krzysztof Szlec, Piotr Mazur, Maciej Szepietowski

Bartosz Smolik

Publicystyka ideowo-polityczna Adama Gmurczyka na łamach prasy i publikacji narodowo-radykalnych

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa UMCS: http://www.wydawnictwo.umcs.eu/perl/ksin_wu.pl?id=4B_-H2UE1EwknjYewt7BSA&.Aktual=oferta_zmien&id_ksiazka=3247&SZCZEGOLY=1

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *