Polityczność science fiction i fantasy według R. A. Ziemkiewicza

Problematyka towarzysząca postrzeganiu science fiction i fantasy przez pryzmat ich polityczności okazała się inspirującą dla podjęcia debaty nad rzeczywistością polityczną w XX i XXI wieku oraz przemian społecznych, jakie dokonały się na przestrzeni dziejów. Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką, Katedra Myśli Politycznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod opieką naukową prof. Witolda Wojdyły oraz Biblioteka WPiSM zorganizowały 18 maja 2012 roku na WPiSM pierwszą Ogólnopolską Konferencję z cyklu Polityczność science fiction i fantasy – Literatura, film science fiction i fantasy jako wyraz kontestacji rzeczywistości politycznej, nad którą honorowy patronat objął Rafał A. Ziemkiewicz.

R. A. Ziemkiewicz opowiedział uczestnikom konferencji osobistą historię polskiego science fiction dając pogląd na temat różnych płaszczyzn wspólnych dla polityki i science fiction. Niemniej o przenikaniu oraz zależnościach niniejszych sfer świadczyła różnorodność ujęć twórczych kontestacji, których omówienia podjęli się prelegenci w swoich tematach. W referatach pojawiły się wątki o różnej proweniencji, zaczerpnięte z literatury: Kontestacja wspólnoty miasta Mebzeberran przez mrocznego elfa Drizzta Do’Urdena. Prefiguracja rzeczywistości  politycznej w książkach Roberta A. Salvatore’a, Bunt czy nostalgia, epos czy antyutopia? Rozważania na kanwie powieści Jeana Raspaila ,,Siedmiu jeźdźców”, ,,Summa technologiae”, czyli Stanisława Lema krytyka postępu technologicznego i racjonalizmu oraz filmu: Manqué w dobie postmoderny. Analiza problemu na przykładzie wybranych filmów science fiction. Zawarte w interpretacjach rozważania ukazały wielość dróg podejmowanych przez artystów celujących w dokonaniu kontestacji rzeczywistości politycznej i zaowocowały debatą, którą z R. A. Ziemkiewicz uświetnił barwnymi opowieściami ze swojej przeszłości literackiej.

Organizatorzy dziękują Państwu za udział w konferencji i zapraszają wszystkie osoby chętne do podjęcia dyskusji dotyczącej Polityczności science fiction i fantasy na kolejną odsłonę. Zgłoszenia referatów można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ameller23@gmail.com.

                                                                                                                                        Joanna Rak
O konferencji informowaliśmy tu:

https://konserwatyzm.pl/artykul/4445/literatura-film-science-fiction-i-fantasy-jako-wyraz-kontest

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *